Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja suorittaneet tekevät kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Keskeistä osaamista ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot.

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille.

Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito.

Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana saatetaan opiskelijaa pyytää esittämään rikostaustaote.

Ajankohta

29.08.2018 - 19.12.2018
Osaamisala täydennyskoulutuksena, lähihoitaja
18.09.2018 - 26.11.2019
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Laajuus 90 ov

Paikka TAKK, Tampereen valtatie 15

Toteutus

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työssäoppimisesta. Osa etäopiskelusta toteutetaan verkko-opiskeluna.

Lukusuunnitelma - lähihoitaja

Lähihoitajan tutkinto koostuu viidestä tutkinnonosasta. 

Pakolliset tutkinnonosat

Lisäksi valitaan valitaan yksi osaamisala

Tarjolla olevat osaamisalat vaihtelevat koulutuksittain.

Ja yksi valinnainen tutkinnon osa

Tarjolla olevat valinnaiset tutkinnonosat vaihtelevat koulutuksittain.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Kouluttaja Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/sosiaali_ja_terveysala.