Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutuksen ohjelma on Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttitoimikunnan hyväksymä. Kortti on todistus hyväksytysti suoritetusta Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutuksesta ja se on voimassa viisi vuotta koulutuksen suorituskuukaudesta.

Valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti -koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. Oppilaille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Kesto 8 h, klo 8 - 16

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

Sosiaali- ja terveysalan turvakortti -koulutuksen sisältö

Kysy lisää

Sihteeri Maiju Aro, puh. 044 7906 348
SPEK:n hyväksynä kurssinjohtaja Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
www.takk.fi/koulutus/sosiaali_ja_terveysala
www.takk.fi/koulutus/turvallisuusala