Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvoja toimii usein organisaatiossa turvallisuustoimintojen asiantuntijana tai vartioimisliikkeessä esimiestehtävissä. Turvallisuusvalvojan koulutus soveltuu myös pelastus- ja tullialalla toimiville sekä esimerkiksi organisaation sisäisiä tarkastuksia toteuttaville henkilöille. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa on mahdollisuus suorittaa vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan pätevyys.

Koulutuksessa syvennetään osaamista turvallisuusalan vaativia työtehtäviä varten: perehdytään alaa koskevaan lainsäädäntöön, turvallisuussuunnitteluun, -johtamiseen ja -tekniikkaan. Koulutuksessa korostuu ammattitehtävissä tarvittava kirjallinen ilmaisukyky.

Turvallisuusvalvojakoulutuksen kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon opiskelijalla on oltava turvallisuusalan ammatillinen tutkinto ja/tai turvallisuusalan työkokemusta vähintään viisi vuotta. Opiskelijalla on syytä olla myös turvallisuusalan työpaikka tai muu mahdollisuus tehdä tarvittava työharjoittelu.

Koulutukseen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä SORA-tiedotteesta.

Ajankohta

11.06.2018 - 31.10.2019
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto oppisopimuksella

Kesto noin 1,5 vuotta

Paikka TAKK Nirva, Kurssikeskuksenkatu 11


Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon sisältö ja suorittaminen

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon koulutuksessa järjestetään seuraavat tutkinnon osat:

Pakolliset tutkinnon osat

  • Turvallisuussuunnittelu
  • Turvallisuuslainsäädäntö

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 3)

  • Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen (vastaa 2 tutkinnon osaa)
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla
  • Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta (vastaa 2 tutkinnon osaa)
  • Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla
  • Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta

Tutkinto suoritetaan näyttönä eli ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä.

Kysy lisää

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305
Kouluttaja Jukka Mertaniemi, puh. 044 7906 302
Sihteeri Maiju Aro, puh. 044 7906 348
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/turvallisuusala