Varastoalan ammattitutkinto

Varastoalan ammattitutkinto on poistunut tutkintovalikoimasta. Jatkossa varastoalan opinnot kuuluvat palvelulogistiikan ammattitutkintoon.

Vanhan varastoalan ammattitutkinnon mukaisia koulutuksia ei TAKKissa enää käynnisty.


Varastoalan ammattitutkinnon suorittanut ammattilainen työskentelee esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupan, kuljetus- ja huolinta-liikkeiden ja teollisuuden varastoissa ja hankintaosastoilla. Hän on monipuolinen varastoalan osaaja, joka vastaa tavaroiden vastaanotosta, käsittelystä, säilytyksestä, keräilystä ja luovutuksesta, varaston investoinneista ja tilinpidosta. Hän hallitsee varaston koneiden, laitteiden ja atk-ohjelmien lisäksi vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä työturvallisuusasiat.

Varastoalan ammattitutkinnon opinnot alan ammattilaiselle

Varastoalan ammattitutkinto on tarkoitettu varastoalan työtehtävissä toimiville, joilla on ammatillinen perustutkinto tai vahva työkokemus varastoalalta. Ammattitutkinnon opiskelulla ammattilainen syventää varastoalan osaamistaan ja hankkii valmiuksia toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun.

Ajankohta

Alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Soita ja kysy!

Kesto noin 2 vuotta

Paikka TAKK Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11


Suuri osa opiskelusta tapahtuu käytännön harjoitteluna esimerkiksi omalla työpaikalla. Lisäksi on teoriaopiskelua, johon kuuluu luentoja ja verkkokoulutusta. Niiden antia opiskelija soveltaa käytäntöön omassa työssään. Opintoihin kuuluu myös omaan työhön liittyviä ohjattuja ja itsenäisiä harjoituksia.

Varastoalan ammattitutkintoon kuuluu 5 pakollista ja 1 valinnainen tutkinnon osa

Pakolliset tutkinnon osat

  • tavaran vastaanotto
  • tavaran säilytys ja keräily
  • tavaran lähetys
  • varastoinnin ohjaus ja suunnittelu
  • tilaus- ja toimitusketju

Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan vähintään yksi

  • esimiesvalmiudet
  • vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely
  • varastotoimintoihin liittyvät ajojärjestelyt

Valinnaisista tutkinnon osista TAKKissa tarjotaan valmistavaa koulutusta esimiesvalmiudet-osaan. Koulutus soveltuu siis myös varastojen esimiehiksi aikoville. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan edellytä esimiesasemaa.

Kysy lisää

Koulutuspäällikkö Ari Halmela, puh. 044 7906 250
Kouluttaja Ville Kulmakorpi, puh. 044 7906 248
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/logistiikka