Ympäristöhuollon ammattitutkinto

Aikaisemmasta tiedotuksesta poiketen uusia ympäristöalan koulutuksia ei aloiteta vuonna 2018.


 

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon suorittanut ammattilainen pystyy kääntämään yrityksensä tai työpaikkansa ympäristövaatimukset ja -haasteet eduksi. Opiskeluun liittyy omaan työhön liittyviä kehitystehtäviä, joiden avulla voidaan esimerkiksi pienentää materiaali- ja jätehuoltokuluja.

Opintojen painotuksesta riippuen ympäristöhuollon ammattitutkinto-opinnot antavat valmiuksia erilaisiin tehtäviin. Tutkinnon suorittaneen mahdollisia tehtäviä ovat esimerkiksi

 • jätehuoltosuunnittelija
 • jätehuollon toteuttaja
 • ympäristövastaava
 • ympäristöalan palveluosaaja
 • vaarallisen jätteen käsittelijä
 • hajavesiosaaja (jätevedet)
 • ympäristöalan ajojärjestelijä

Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja mm. ympäristöasioiden hallintaan, suunnitteluun sekä toteutukseen, esimerkiksi ympäristöneuvonnan ja jätehuoltosuunnittelun avulla.

Kenelle ympäristöhuollon ammattitutkinto?

Koulutus soveltuu kaikilla aloilla toimiville, ympäristöasioista ja ympäristöhuollosta kiinnostuneille.

Ajankohta

Kesto noin 1,5 vuotta


Ympäristöhuollon ammattitutkinnon suorittaminen

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Suunnitelmassa huomioidaan aiempi osaaminen eikä tuttuihin asioihin haaskata aikaa, vaan opinnoissa keskitytään työtehtävien ja oppimisen kannalta oleellisiin aiheisiin.

Koulutukseen kuuluu ohjattua etäopiskelua omalla työ- tai harjoittelupaikalla sekä lähi- ja verkko-opiskelua. Opiskelutehtävät kytketään mahdollisimman läheisesti todellisiin työtehtäviin.

Katso vinkkejä tutkinnon suorittamiseen www.yhta.fi

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon sisältö

Ympäristöhuollon ammattitutkinto muodostuu vähintään neljästä tutkinnon osasta. Jos tavoitteena on tutkinnon sijasta tietyn osa-alueen täsmäkehittäminen, suuntautumisosia ja valinnaisia osia voi opiskella tarpeen ja mielenkiinnon mukaan vaikka yksi kerrallaan.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ympäristöhuollon työtehtävissä toimiminen (kaikille)
 • Materiaalien kierron ja työturvallisuuden edistäminen (ympäristöhuollon osaamisaloja valinneet)
 • Haja-asutusalueiden vesihuoltotehtävissä toimiminen (hajavesihuollon osaamisalan valinneet)

Osaamisalojen sisältämät tutkinnon osat (valitaan 1-2 osaa)

Kiinteistöjen ympäristöhuoltopalvelut -osaamisala

 • Kiinteistöjen jätehuollon toteuttaminen
 • Kiinteistöjen jätehuollon suunnittelu
 • Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen

Ympäristöhuollon palvelut -osaamisala

  • Ympäristövastaavana toimiminen
  • Ympäristöhuollon asiakaspalvelutehtävissä toimiminen
  • Ympäristöhuollon kuljetusten ajojärjestelystä huolehtiminen

  Haja-asutusalueiden vesihuoltopalvelut -osaamisala

  • Jätevesijärjestelmien huoltaminen

  Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 0-1 osaa)

  • Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen
  • Ympäristöalan viestintä
  • Ympäristöhallinto ja laillisuusvalvonta
  • tutkinnonosa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

  Lisätiedot

  Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330
  Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


  Takaisin www.takk.fi/koulutus/ympaeristoeala