Työkyvyn asiantuntija-arviointi

Asiantuntija-arvioinnin tavoitteena on selvittää työkykyä tai/ja arvioida ammatinvalinnallista kokonaistilannetta terveydellisten ja muiden seikkojen valossa. Asiantuntija-arviointeihin ohjaudutaan TE-toimiston lähetteellä. Lisätietoja palveluun hakeutumisesta saa omasta TE-toimistosta. Asiantuntija-arvioinnin perusteella asiakas ja TE-toimisto saavat käyttöönsä jatkosuunnitelman ja kirjallisen lausunnon.

Sisältö määritellään yksilöllisesti. Arvioinnin toteutuksessa voidaan hyödyntää mm. fysioterapeuttia, erityisopettajaa, oppilaitoksen ammatillisia kouluttajia sekä S2-opettajaa. Tarpeen mukaan arvioinnissa on mukana fysiatri, psykiatri ja neuropsykologi sekä muita asiantuntijalääkäreitä ja erikoisasiantuntijoita. Palvelu räätälöidään yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan henkilökohtaista tarvetta.

Lääketieteellinen asiantuntija-arviointi

Lääketieteellinen asiantuntija-arviointi on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat
selkeän kannanoton

Psykologinen asiantuntija-arviointi

Psykologinen asiantuntija-arviointi on tarkoitettu henkilöille, joiden ammatinvalinnallisen
kokonaistilanteen selkeyttäminen vaatii arviointia

Muu asiantuntija-arviointi

Laaja asiantuntija-arviointi on tarkoitettu henkilöille, joiden ammatinvalinnallisen ja terveydellisen kokonaistilanteen selkeyttäminen vaatii sekä psykologista että lääketieteellistä arviointia

Lisätietoja
Psykologi Riikka Lamminen, puh. 044 7906 368
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi