Kilpailuetua ympäristöosaamisella!

TAKKin ympäristöalan koulutukset kytkeytyvät läheisesti organisaatioiden toimintaan ja kehittämiseen. Ympäristöasioiden haltuunottoon kannattaa panostaa, sillä organisaatiosi hyötyy jo koulutusaikana toimintaansa liittyvistä kehittämistehtävistä. Ympäristöasioista huolehtiminen tekee hyvää myös organisaatiosi imagolle.

Koulutuksillamme tähtäimeen voidaan ottaa mikä tahansa organisaatiosi ympäristötarve: ympäristöriskien kartoitus, jätehuollon ja kierrätyksen tehostaminen, jätehuollon palvelutarjonnan kehittäminen, jätehuoltokustannusten pienentäminen tai esimerkiksi ympäristökasvatuksen ja/tai neuvonnan lisääminen. Määrittelet itse kehityskohteesi!

TAKKissa voi opiskella ja suorittaa myös ympäristöalan tutkintoja. Tarjoamme valmistavaa koulutusta ympäristöhuollon ammattitutkintoon ja ympäristöalan erikoisammattitutkintoon.

Ympäristöhuollon ammattitutkinto

TAKKin ympäristöhuollon ammattitutkintoon valmistava koulutus soveltuu ympäristöalalla työskenteleville tai alalle aikoville, ympäristöasioista kiinnostuneille. Koulutuksessa on valittavana oman ja organisaation kiinnostuksen mukaan neljä vaihtoehtoa

  • jätehuollon osaaja
  • ympäristövastaava
  • jätevesisuunnittelija
  • vaarallisten jätteiden vastaava.

Ympäristöhuollon ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa tarvittavat tiedot ja taidot muun muassa jätehuoltosuunnitelman, ympäristöriskikartoituksen sekä jätevesisuunnitelman laadintaan. Koulutuksesta saa myös työkalut jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön seuraamiseen. Koulutus soveltuu sekä pienten että isojen yritysten tarpeisiin.

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

TAKKin ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus soveltuu erilaisissa työnjohto- tai asiantuntijatehtävissä toimiville, palvelukehittäjille sekä yrittäjille. Se soveltuu hyvin myös näihin tehtäviin tähtääville. Tutkinnossa voit suuntautua alasi tai tarpeesi mukaisesti neljään eri vaihtoehtoon

  • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen (eli LYT)
  • ympäristökasvatukseen
  • jätehuoltoon tai
  • vesihuoltoon

Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus antaa tarvittavat tiedot ja taidot muun muassa kestävän kehityksen kartoituksiin, kehittämishankkeiden toteuttamiseen, LYT-järjestelmien laadintatyöhön sekä jäte- ja vesihuollon kehitystöihin.

Opiskelujen alussa jokaiselle tutkinto-opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Näin varmistetaan, että koulutuksessa keskitytään työtehtävien kannalta oleellisiin asioihin.

Molemmat tutkintokoulutukset kestävät noin kaksi vuotta ja voidaan toteuttaa oppisopimusmuotoisesti, omaehtoisesti tai nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta hyödyntäen.