Ympäristökasvattajaksi?

Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ympäristökasvatuksen suuntautumisvaihtoehto sopii opetus- ja kasvatustehtävissä, yhdistysten tai leirien vetäjinä tai erilaisissa ympäristöalan neuvontatehtävissä toimiville.

Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ympäristökasvatuksen suuntautumisvaihtoehto sopii sinulle hyvin, jos toimit opetus- tai kasvatustehtävissä, yhdistyksien tai leirien vetäjänä tai erilaisissa ympäristöalan neuvontatehtävissä. Ympäristökasvatustaitoisia henkilöitä tullaan tarvitsemaan jatkossa yhä enemmän eri aloilla, sillä ympäristölainsäädännön kiristyessä kestävän toiminnan tulee ulottua organisaatioiden läpi. Opetusalalla suuntaus ympäristökasvatukseen näkyy jo, ja tulevaisuudessa sen vaikutus tulee olemaan vielä suurempi.

Ympäristökasvatuksen koulutuksesta saat monipuoliset tiedot ja taidot ympäristökasvatuksellisten tehtävien hoitamiseen. Suuntautumisvaihtoehdon koulutusteemoina ovat mm.

  • Ihminen ja ympäristö - luonnonjärjestelmien sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteiden tuntemus ja tiedon soveltaminen.
  • Ympäristökasvatuksen toimintaympäristöt - ympäristökasvatustoiminnan määrittely, kohderyhmien kartoittaminen ja tavoitteiden määrittely sekä keinojen ja arvioinnin suunnittelu.
  • Ympäristökasvatuksen menetelmät - ympäristökasvatusmenetelmien ja keinojen käytännön hallinta ja soveltaminen.
  • Kestävän kehityksen ohjelman suunnittelu ja toteutus - erilaiset kestävän kehityksen kartoittamisen työkalut sekä suunnittelun avainasiat. Kestävän kehityksen vienti käytäntöön ja organisaation jäsenten osallistaminen KEKE-työhön.

Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessamme on viisi suuntautumisvaihtoehtoa

Lisää ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta ja seuraavat koulutukset.


Lisätietoja
Kouluttaja Petra Lattunen, puh. 044 7906 393
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi