Koulutusmuodot

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijoille maksutonta ja sen aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä.

Koulutukseen hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella.

Omaehtoinen koulutus on tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä hankkia valmiuksia ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Omaehtoista koulutusta järjestetään sekä sivu- että päätoimisena.

Päätoimiset opiskelijat voivat hakea opintososiaalisia etuuksia, kuten esim. opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

Koulutukseen hakeudutaan TAKKin www-sivujen kautta, sähköiset hakulomakkeet ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät aina kunkin koulutuksen tiedoista.

Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta ja suunnattu kaikille ammattitaitoa, tutkintoa tai lisäkoulutusta tarvitseville.

Oppisopimuspaikkoja voi tiedustella työnantajilta ja lisätietoa kannattaa kysyä TAKKin oppisopimuspalveluista www.takk.fi/oppisopimus.

Jatko-opintokelpoisuus

Koulutusmuodosta riippumatta ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa hakukelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.