Osaamisohjelmat ammatillisen koulutuksen edistämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle valtionavustusta nuorten aikuisten osaamisohjelmasta 1,2 milj. euroa ja maahanmuuttajien ammatillinen koulutus -ohjelmasta 1 milj. euroa ammatillisen koulutuksen järjestämiseen.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus on ollut mukana valtakunnallisissa koulutustakuutalkoissa jo vuodesta 2013 alkaen. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteena on tarjota 20-29-vuotiaille ammatillinen koulutus.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) on osa hallituksen määrittelemää nuorisotakuuta, jolla tavoitellaan nuorten työllistymistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Se toteutuu vuosina 2013-17.

Osaamisohjelman kohderyhmään kuuluvat 20-29-vuotiaat nuoret, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ohjelma lisää nuorten mahdollisuuksia hakeutua ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen, ja sen puitteissa nuorten on mahdollista suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa.

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus -ohjelma

Ohjelmalla voidaan suorittaa perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon osatutkintoja, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämistä. Koulutuksiin voidaan kytkeä suomen ammattikielen tukea opiskelijan tarpeen mukaan.

Ohjelman tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä ja koulutuksen vahvistamista.

Ohjelmassa ei ole varsinaista ikärajaa, vaan opiskelijaksi voidaan valita aikuisia, työikäisiä henkilöitä. Taustalla voi olla opintoja tai tutkinto suoritettuna omassa maassa, mutta ei voi olla Suomessa suoritettua tutkintoa.

Opinnot henkilökohtaistetaan eli aiempi työkokemus, koulutus ja muu osaaminen otetaan huomioon opintojen suunnittelussa. Opetuskielenä on suomi.

Rahoitusta on myönnetty ajalle 1.1.-31.12.2017.

Käytännönläheistä opiskelua

TAKKin käytännönläheisissä ja työelämälähtöisissä koulutuksissa pystytään huomioimaan opiskelijoiden moninaiset tilanteet. Koulutuksia järjestetään joustavasti ja opiskella voi päätoimisesti tai työn ohessa. Osaamisohjelmien määrärahojen myötä voidaan tarjota enemmän ohjausta ja neuvontaa, mikä helpottaa koulutukseen hakeutumista ja alan valintaa.

Koulutuksesta kiinnostuneet voivat myös tulla etukäteen tutustumaan opetukseen ja oppimisympäristöihin. Myös opintojen aikana on mahdollista saada tarpeen mukaan tukea ja ohjausta.

TAKKin koulutuksiin voi hakea läpi vuoden. Kohderyhmään kuuluvan henkilön kannattaa ottaa suoraan yhteyttä joko TAKKin opiskelijapalveluihin tai suoraan kouluttajaan ja tiedustella opiskelupaikkaa. TAKKin yli sadan tutkinnon tarjonnasta löytyy runsaasti kiinnostavia aloja, kuten sosiaali- ja terveysala, tieto- ja viestintätekniikka, rakennusala, matkailu- ja ravitsemisala sekä liiketalous ja kaupan ala.

Lisätietoja osaamisohjelmista

Kehitysjohtaja Satu Neuvonen, puh. 044 7906 331
Opiskelijapalvelut, puh. 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi