Liikkuvuus - TAKKilaiset maailmalla

Kouluttajien ja opiskelijoiden liikkuvuus

Kouluttajamme pitävät yllä ja kehittävät ammattitaitoaan ja työelämätuntemustaan työelämäjaksoilla. Jaksoja voi suorittaa myös ulkomailla. Kansainvälisiin koulutuksiin ja työelämäjaksoihin osallistumista varten voi hakea Erasmus+ -apurahaa.

Opiskelijoille olemme tarjonneet jo useamman vuoden ajan mahdollisuutta suorittaa yksi työssäoppimisjakso ulkomailla. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa, ja liikkuvuusjakson käytännön järjestelyistä vastaa TAKKin paikallinen kumppanioppilaitos.

TAKKCareerBooster

TAKKCareerBooster-hanke mahdollistaa TAKKin kouluttajien ja opiskelijoiden ulkomaanopintojaksot vuosina 2017-2019. Kouluttajien jaksot ovat viikon mittaisia. Opiskelijoilla jakson pituus voi vaihdella 2 viikosta 5 viikkoon.

Tutustu hankkeeseen

Seuraa liikkuvuusblogiamme, jossa kouluttajamme ja opiskelijamme raportoivat ulkomaanjaksoistaan.