Hyödynnä monikulttuurisuus ja -muotoisuus kilpailuetuina

Kansainvälistyminen ja työvoiman liikkuvuus lisääntyvät. Työyhteisön tiedot ja taidot erilaisuuden kohtaamiseen joutuvat koetukselle, kun henkilöstö ja asiakkaat muuttuvat monikulttuurisemmiksi ja -muotoisemmiksi.

TAKKin kehittämillä monikulttuurisuus- ja monimuotoisuuskoulutuksilla parannetaan tehokkaasti työyhteisön valmiuksia vieraiden kulttuurien kohtaamiseen sekä yhteisön sisällä että asiakaspalvelutilanteissa.

Monikulttuurisuusosaaminen kannattaa hyödyntää yrityksen laatu- ja kilpailutekijänä sekä imagon rakentamisessa.

Monikulttuurisuuskoulutuksemme.

Kotoutumiskoulutusta - kohta 30 vuotta

Maahanmuuttajakoulutustarjontamme on yksi Suomen monipuolisimmista ja laajimmista. TAKKissa opiskelee noin 40 kansallisuutta päivittäin. Vuonna 2014 maahanmuuttajakoulutuksemme täytti 25 vuotta.

Maahanmuuttajakoulutustarjontaamme kuuluvat

Maahanmuuttajakoulutukset tähtäävät opiskelijoiden sijoittumiseen työelämään.

Lisäksi järjestämme opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja yleisten kielitutkintojen suomen kielen testejä.

Katso myös www.takk.fi/koulutus/maahanmuuttajakoulutus

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Janne Haikansalo, puh. 044 7906 342
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi