Haitko lähihoitajakoulutukseen, mutta et tullut valituksi?

Valinta työvoimakoulutukseen voi jäädä kiinni esim. siitä, että olet töissä, sinulla on tuore tutkinto hyvin työllistävältä alalta tai sait soveltuvuuskokeesta hylätyn. Joskus kyse voi olla siitä, että hyviä hakijoita oli enemmän kuin opiskelijapaikkoja.

Saitko soveltuvuuskokeessa heikon tuloksen?

Soveltuvuuskokeen tulos löytyy te-palveluiden oma asioinnin kautta. Tuloksesta voit keskustella tarkemmin esim. omavalmentajan tai te-toimiston vastuuvirkailijan kanssa.

Jos tarvitset vahvistusta suomen kielen osaamiseen, voi Valma-koulutus olla hyvä vaihtoehto. Jos kyse on opiskeluvalmiuksista, esim. matematiikan osaamisesta, kannattaa tutustua muihin hoiva- ja palvelualan koulutuksiin.

Tutustu lähialojen koulutuksiin

Valma-koulutus

Vaihtoehtojen pohtimiseen löytyy apua myös TAKKin opiskelijapalveluista: puh. 044 7906 400 ja opintoneuvonta@takk.fi.

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Opiskeluaika riippuu tutkinnosta ja aiemmasta osaamisestasi. Koulutus henkilökohtaistetaan eli aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen huomioidaan opintojen suunnittelussa. Se vaikuttaa myös koulutuksen kestoon. Nopeimmillaan uuteen ammattiin voi päästä muutamassa kuukaudessa esimerkiksi rekrytoivilla koulutuksilla. Pisimmillään tutkintokoulutukset vievät vuodesta kahteen. Koulutuksen oletuskesto on kerrottu koulutuksen tiedoissa.

Tutustu opiskelumahdollisuuksiin


Mekin vaihdoimme alaa!

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 11 000 aikuista, ja henkilöstöä on n. 230. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta.

Tutustu TAKKiin