TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä.