Kuka tahansa kieltä osaava ei sovellu tulkiksi oikeuskäsittelyyn

TAKKin kouluttajat Tuija Hildén ja Ekaterina Tsavro toivovat, että tulkkausalan yritykset ja viranomaiset asettaisivat koulutuksen kriteeriksi tulkkauspalveluissa.

Susanne Klami valmistui TAKKista ranskan kielen oikeustulkiksi lokakuussa 2022. Samalla hän tuli suorittaneeksi TAKKin 100. oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon. 

Oikeustulkkikoulutuksen suorittaneella on ammattitaito toimia tulkkina oikeuskäsittelyissä. Lisäksi hän voi tulkata poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja vankeinhuollon prosesseissa ja muissa eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä. 

Aiemmin muun muassa kääntämistä, tulkkausta, terminologiaa sekä oikeustieteitä opiskelleelle ja lakitekstien kielentarkastajana ja kääntäjänä EU:lla toimineelle Susannelle oikeustulkkikoulutus oli luonteva jatkumo.

– Oikeustulkkikoulutuksessa nämä kaikki tavallaan yhdistyvät, hän kertoo.
Valmistumisensa jälkeen Susanne on jo tehnyt tulkkauksia poliisille sekä käräjäoikeudessa. 

– On tärkeää, että viesti tulee välitetyksi niin tarkasti kuin mahdollista, mitään muuttamatta. Tulkin on osattava välittää viesti oikein ja ymmärrettävästi, sillä juridinen teksti on monelle vaikeaselkoista jo omallakin kielellä. Tarkkuuden lisäksi tulkilta vaaditaan muun muassa nopeutta, stressinsietokykyä ja ymmärrystä oikeusprosessin kulusta, Susanne kertoo.

TAKK on ainoa oppilaitos, jossa voi suorittaa oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon

Koulutetut oikeustulkit kuuluvat Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin. Rekisterin tarkoitus on auttaa viranomaisia ja yksityishenkilöitä löytämään päteviä oikeustulkkeja. Tulkki pääsee rekisteriin joko suorittamalla oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon, tulkin AMK-tutkinnon tai tulkin tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä oikeustulkkauksen opinnot. Oikeustulkkirekisteri perustettiin vuonna 2016.

TAKK on edelleen ainoa oppilaitos, jossa voi suorittaa oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon. TAKKissa koulutus aloitettiin vuonna 2015. Vuosien aikana tulkkeja on valmistunut 25:stä eri kielestä. 

Koulutukseen valittavilta vaaditaan vankkaa kokemusta tulkkauksesta.

– Kielitaidon on oltava hyvällä tasolla ja kokemusta tulkin työstä täytyy löytyä. Koulutus on vaativa ja suhteellisen lyhyt, vain puolitoista vuotta. Siksi tarvitaan vahva pohja, kertoo kouluttaja Tuija Hildén.

TAKKin koulutuksessa tulkki perehtyy oikeustulkkausalan eri toimintaympäristöihin, vahvistaa oikeustulkkaustaitoa ja työkieltensä hallintaa. Käytännön työtä tekevät oikeusalan ammattilaiset toimivat vierailevina kouluttajina. 

Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharjun mukaan TAKKin oikeustulkkikoulutus on vakiinnuttanut paikkansa. 

– Tarve koulutukselle on ilman muuta. Oikeudenkäynnin kaikkien asianosaisten oikeusturvan kannalta on keskeistä, että mukana on ammattitaitoinen tulkki, joka pystyy kääntämään kaiken puolin ja toisin. Tiedon täytyy olla oikeaa eikä sitä saa värittää millään tavalla, Hanna Räihä-Mäntyharju toteaa. Hänen mukaansa ammattitaitosten oikeustulkkien saatavuus on tällä hetkellä haastavaa. 

– Varsinkin harvinaisempien kielten osalta on isoja haasteita löytää riittävän ammattitaitoisia tulkkeja, kertoo Räihä-Mäntyharju. 

Koulutusta toivotaan kriteeriksi tulkin valintaan

Koulutetuille tulkeille riittää siis töitä. Toimeksiantoja menee kuitenkin usein myös kouluttamattomille tulkeille, mikä on riski tulkattavien oikeusturvalle.

– Yhä useampi viranomainen tuntee oikeustulkkirekisterin, ja rekisterin käyttöä suositellaan, mutta siihen ei ole velvollisuutta. Kun tulkkia etsitään ja palveluja kilpailutetaan, hinta ratkaisee usein laadun sijaan. Tällöin tulkiksi valitaan usein kouluttamattomia henkilöitä, harmittelee kouluttaja Ekaterina Tsavro

Oikeustulkin täytyy tuntea oikeusjärjestelmä ja ymmärtää vaativaa viranomaistekstiä sekä erityissanastoa. Kouluttamattoman tulkin kohdalla nämä kriteerit eivät välttämättä toteudu. 

– Väärä tulke tai jopa huono sanavalinta voi johtaa vakaviin ongelmiin. Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla oikeusmurha. Tulkin täytyy tuntea vastuunsa”, huomauttaa Ekaterina Tsavro.

Tsavron ja Hildenin mielestä olisi tärkeää, että tulkkausalan yritykset ja viranomaiset asettaisivat tulkin koulutuksen kriteeriksi tulkkauspalveluissa.

– TAKKissa pätevöityy tutkinnon kautta tulkkausalan ammattilaisia lukuisissa eri kielissä. Tulkkien täytyy saada nähdä, että koulutusta arvostetaan, Hildén ja Tsavro korostavat.