Ensimmäinen kuntaesimiehille räätälöity johtamisen erikoisammattitutkinto tarjosi verkostoitumista ja johtamisosaamista

- Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) kehitti esimiesten prosessien johtamisen ja toiminnan suunnittelun taitoja. Myös muutoksen johtaminen oli tärkeä ja ajankohtainen osa koulutusta,kuvailee Kangasalan kunnan henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde, joka osallistui koulutukseen opiskelijana, mutta tarkastee koulutuksen antia myös työnantajan näkökulmasta.

- Koulutus mahdollisti vertaistuen ja vuorovaikutuksen eri kunnissa toimivien kollegoiden välillä sekä benchmarkkauksen ja hyvien käytäntöjen jakamisen.

Päiväkodin johtaja Heidi Kankaanpää Ylöjärveltä vahvistaa verkostoitumisen merkityksen koulutuksen aikana ja sen jälkeen.

- Mielenkiintoista on ollut tavata omia kollegoita muista kunnista ja toisaalta kuulla muiden kunnan toimielinten toiminnasta. Sitä kautta on saanut uutta näkemystä ja perspektiiviä omaan työkenttään.

Kehittäminen keskiössä

Kuntaesimiesten vastuukouluttaja Tarja Tuomisen mukaan tärkeän osan johtamisen erikoisammattitutkintoa muodostaa kehittämishanke, jossa kehitetään oman työpaikan työprosesseja. Kankaanpää valitsi ajankohtaisen aiheen: osa-aikaisen päivähoidon kehittämisen.

- Lähdimme etsimään uudenlaista mallia toteuttaa osapäivähoitoa niin, että perheiden tarpeet otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon. Nyt tämä perheiden näkökulmasta joustava malli on otettu käyttöön kaikissa Ylöjärven päiväkodeissa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut kiinnostunut aiheesta,iloitsee Kankaanpää.

Koulutus vahvisti Kankaanpään näkemystä henkilöstöjohtamisesta. Hänelle on tärkeää, että henkilöstö pääsee suunnittelemaan omaa työtään ja vaikuttamaan siihen. Sitä kautta syntyy hyvinvointia työpaikalle.

- Kehittämistehtäväni lopputulos ei olisi ollut näin onnistunut, jos henkilöstö ei olisi lähtenyt innolla mukaan mallin kehittämiseen.

Yhteisen suunnittelun tulos

Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin Tampereen kehyskuntien ja TAKKin yhteistyönä.

- Työnantajan näkökulmasta oli tärkeää se, että kunnat ovat päässeet vaikuttamaan koulutuksen sisältöön,kertoo Tetri-Lähde.

Jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa oli tavoitteena, että seudullinen johtamisen erikoisammattitutkinto käynnistyy jatkossa vuosittain. Syksyllä alkaa tavoitteen mukaisesti jo kolmas koulutus. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneille on syksyllä käynnistymässä myös esimiestyön jatkokoulutus.

- Meiltä on kyselty koulutusta, joka sopisi erikoisammattitutkinnon jälkeen tehtäväksi. Tutkintojärjestelmän puitteissa JET on korkein mahdollinen tutkinto. Uudella koulutuksella haluamme vastata kysyntään ja vahvistaa esimiesten johtamistaitoja entisestään, toteaa kuntaJET:n käynnistämisessä mukana ollut koulutuspäällikkö Rosa Hyvönen.


Lue lisää johtamisesta ja esimiestyöstä

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä