Erikoisammattitutkinto vahvisti tietotaitoja - Yrityskummit päivittivät osaamisensa TAKKissa

Pirkanmaalla käynnistettiin ensimmäinen alueen yrityskummeille räätälöity yritysneuvojan erikoisammattitutkintokoulutus syyskuussa 2017. Puolentoistavuoden koulutuksen jälkeen 23 konkariyrittäjää sai todistuksen opiskelustaan päätösjuhlassa torstaina 21.2.2019 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK). Huolella räätälöityjä koulutuspäiviä kummeille järjestettiin kerran kuukaudessa.

Koulutus sai alkunsa Pirkanmaan Yrityskummien silloisen toiminnanjohtajan, syksyllä tehtävästään eläkkeelle siirtyneen Harri Mellerin ja TAKKin yrittäjyysyksikkö HiOMOn vetäjän Tuija Pohjansaari-Kirmon yhteistyöstä. Pirkanmaan Yrityskummit ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin viime kesänä Tapani Kaskela.

– Yrittäjyyttä edistetään TAKKissa monella tavalla. HiOMO tarjoaa koulutusta sekä yrittäjiksi aikoville että yrittäjänä jo toimiville henkilöille, kertoo Pohjansaari-Kirmo.

– TAKKin erikoisuus on yrittäjyysneuvonta, joka on kaikkien opiskelijoittemme käytettävissä. Neuvontaa on mahdollista saada esimerkiksi liikeidean täsmentämiseen tai sopivan yritysmuodon valintaan. Koulutusta meillä tarjotaan kaikkiin yrityksen elinkaaren vaiheisiin, sanoo HiOMOn vetäjä. 

Kummeja ajaa auttamisen halu

Pirkanmaalaiset yrityskummit sparraavat pääosin pienyrittäjiä. Kummityöstä ei makseta palkkiota eli toiminta on heidän osaltaan täysin vapaaehtoista.  ­– Yrityskummien taustat vaihtelevat, mutta yhteistä kaikille on vahva osaaminen ja monipuoliset verkostot, samoin halu auttaa pienyrittäjiä kehittämään ja kehittymään, kertoo Harri Meller, joka on tällä hetkellä Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallituksen puheenjohtaja.  

– Tuore koulutus TAKKissa on ollut monin tavoin antoisa ja avartava. Erinomaisten luentojen ja luennoitsijoiden ansioista olemme päässeet päivittämään tietotaitojamme ja vahvistamaan osaamistamme yrittäjien sparraajana, toteaa pitkän uran mainostoimistomaailmassa tehnyt ja edelleen yrittäjänä itsekin toimiva kummi Lelle Niemelä.

 

Räätälöityä koulutusta

Yrityskummi törmää neuvontatyössään moniin sellaisiin kysymyksiin, joiden kanssa hän ei välttämättä aiemmin ole joutunut tekemisiin. Tuija Pohjansaari-Kirmon mukaan juuri tähän tarpeeseen haluttiin TAKKissa ja HiOMOssa vastata kummeille räätälöidyllä omalla koulutuksella.

– Koulutuksen aikana perehdyttiin yrityksen muuttuvaan toimintaympäristöön, mentorointiin, yrittäjän tukipalveluihin, talouteen ja verotukseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä yrityskauppaan ja omistajanvaihdokseen. Luennoitsijoina kuultiin alan huippuasiantuntijoita.

Erityisammattitutkinnon vetäjän mukaan puolitoista vuotta kestänyt koulutus tarjosi myös väylän eri vaiheissa kummitoimintaan mukaan tulleiden henkilöiden verkostoitumiselle.

– Ryhmätöissään tämän kurssin opiskelijat pääsivät kehittämään kummitoimintaa laajalla skaalalla viestinnästä kansainvälistymiseen ja digitalisaatioon, kertoo Pohjansaari-Kirmo. 

Uusi tutkintokoulutus käynnistyy huhtikuussa

Päätösjuhlassa tutkintotodistuksen sai kaikkiaan 23 yrityskummia. Saamamme palautteet kummitoimintaan räätälöidystä omasta tutkintokoulutuksesta ovat olleet erittäin hyviä ja seuraava, palautteiden perusteella edelleen kehitetty toteutus käynnistyy huhtikuussa 2019.

Tuija Pohjansaari-Kirmon mukaan koulutusideoita on matkan varrella syntynyt muitakin. Marraskuussa 2018 alkoi yhdessä yrityskummien ja toimivien yrittäjien kanssa rakennettu Myynti kasvuun -valmennus. Valmennus tarjoaa työkaluja ja käytännön apua myynnin perinteisesti haasteelliseksi kokeville pienyrittäjille.

Kasvuyrittäjän koulutusohjelman TAKK puolestaan lanseerasi maaliskuussa 2018. Yrityskummit toimivat tässä koulutuksessa pienyrittäjän mentoreina.

Pirkanmaan Yrityskummit on edelläkävijä

Tutkintokoulutuksen hyödyntämisen ohella Pirkanmaan Yrityskummit on edelläkävijä myös pienyrittäjälle rakennetuissa neuvontapalveluissa. Yrittäjän tukipalvelu antaa yrittäjälle henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin ja yrittäjän henkiseen jaksamiseen liittyvissä asioissa.

Palvelu on tarkoitettu kummiyrityksille eli Pirkanmaan Yrityskummit ry:n jäsenille ja sen tarjoavat yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrityskummit. Yrityskummit saivat äskettäin eduskunnalta 100 000 euron rahoituksen juuri näiden tukipalvelujen kehittämiseen. Tukipalvelu päivystää arkipäivisin kello 9 - 16 numerossa 03 251 6513.

Apua kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille ja yrittäjille Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrityskummit ovat tarjonneet vuoden 2019 alusta alkaen. Palvelu on suunnattu niille yrityksille, jotka harkitsevat kansainvälistymistä yhtenä kasvun mahdollistajana. Kyseistä palvelu ei aiemmin ole juurikaan ollut tarjolla. Omistajanvaihdokset on myös yksi erillinen palvelulinja kummien toiminnassa.

Kummi klinikalta

Pirkanmaan Yrityskummit ry on kehittänyt menetelmän, jolla kummia haluavalle yritykselle löydetään kummien laajasta asiantuntijajoukosta paras kummi. Menetelmän yksi tärkeä osa on kummiklinikka. Klinikassa pyritään keskusteluin selvittämään kyseisen yrityksen pulmien ydin parhaan asiantuntijan määrittelemiseksi. Kummitie käynnistyy ottamalla yhteys ensin Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajaan Tapani Kaskelaan.

Miten kummiksi?

Pirkanmaan Yrityskummit ry pyrkii lisäämään aktiivisesti toimivien kummien määrää. – Kummeiksi haluamme saada henkilöitä, joilla on kokemusta, halua ja aikaa toimia kummina. Kaikkien alojen asiantuntijoita me emme etsi, mutta kuitenkin kummilla tulee olla vankka kokemus yrittäjänä tai taustallaan työskentely elinkeinoelämän johto- tai asiantuntijatehtävistä.

Kummin pitää myös kyetä toimimaan yrittäjän luottohenkilönä yrityksen asioita koskevissa keskusteluissa, kertoo toiminnanjohtaja Tapani Kaskela. Hän toivoo, että kummeiksi halukkaat lähestyisivät alkajaisiksi häntä joko puhelimitse tai lähettämällä sähköpostissa ansioluettelon, jonka jälkeen järjestetään keskustelutapaaminen.


Lue lisää yrittäjyyskoulutuksista

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!