Direktiivikoulutus rakennettiin yrityksen tarpeeseen – Ajoneuvon tekniikkaan keskittyvä koulutus antaa eväitä arjen työhön

Ammattikuljettajien ammattipätevyyskoulutukset eli direktiivikoulutukset on uusittava viiden vuoden välein. Ennakoivan ajon koulutus on pakollinen, muut ovat valittavissa. ED-Logistiikalla lähdettiin etsimään direktiivikoulutuksiin uusia vaihtoehtoja – vastaus löytyi TAKKista. Ajoneuvojen tekniikkaan painottuvan direktiivipäivän sisällöt on täsmätty juuri ED-Logistiikan tarpeisiin.


- Direktiivipäivät mennään usein samalla mallilla, vaikka järjestelmä antaisi mahdollisuuden yrityksen tarpeeseen rakennettuihin koulutuksiin. Yritykset eivät osaa hyödyntää mahdollisuuksia, joita on tarjolla, arvelee TAKKin koulutuspäällikkö Tomi Hakkarainen.

- Direktiivikoulutukset on pakko hoitaa määräajoin. Me halusimme, että koulutuksesta on aidosti hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle, kertoo Lassi Lahti ED-Logistiikalta.

- Tavoite tekniikkakoulutukselle on, että kuljettajat oppivat pitämään silmät ja korvat auki – havaitsemaan ja tunnistamaan, kun joku ajoneuvossa ei toimi oikein. Tärkeintä on saada ymmärrys siitä, milloin on tarve korjaukselle.

Kuorma-autojen korjaus on kallista. Jos pikkuvikoja ei havaita, ja niihin tartuta ajoissa, kustannukset voivat nousta monikertaisiksi – puhumattakaan riskeistä liikenneturvallisuudelle.

Ajoneuvon tekniikka tutuksi

- Kalusto kehittyy koko ajan. Kun uusi auto valmistuu ja otetaan käyttöön, on kentän tarve sille usein jo kova. Kiireessä mahdolliset uudet päivittyneet ominaisuudet jäävät käymättä läpi kuljettajien kanssa, ja näin voi syntyä tahatonta väärinkäyttöä.

Yhtenä esimerkkinä Lahti mainitsee EURO 6 -dieselit: Osa kuljettajista ei vieläkään tunne näiden päästöjä puhdistavaa tekniikkaa riittävän hyvin, jotta ne osattaisiin pitää toimintakuntoisina. Järjestelmään liittyy puhdistustoimenpide, joka kuljettajan on osattava huomioida. Vääränlainen toiminta voi johtaa puhdistuksen epäonnistumiseen ja lopulta tarpeettomiin korjaamokäynteihin.

Direktiivikoulutus on Lahden mukaan hyvä ajankohta ajoneuvon tekniikan opiskeluun. Silloin on jo käytännön kokemusta, ja aihe iskee ihan eri tavalla, kun asiat konkretisoituvat päivittäisessä työssä. Lahti oli itsekin innokas opiskelija ensimmäisessä päivässä.

- Koulutusta vetävä ajoneuvotekniikan kouluttaja Kimmo Niemi osaa vastata opiskelijoiden kysymyksiin. Tämä on osa koko homman hohtoa. Kimmosta huomaa, että hän on aidosti innostunut ja tuntee ajoneuvotekniikkaa. Tämä välittyy myös kurssilaisille. He eivät pelkästään uskalla kysyä, vaan voivat myös luottaa vastauksiin, Lahti kiittelee.

Kuljettajia ED-Logistiikalla on noin 100 ja autoja 57. Autot sijaitsevat ympäri Pirkanmaata ja suurinta osaa ajaa useampi kuski. Vika- ja poikkeustilanteiden tunnistaminen on pitkälti kuljettajien vastuulla. Kuljettajista puolet on nyt käynyt tekniikkakoulutuksen, ja toinen puoli suorittaa sen talven aikana.

- Jatkossa koulutus kuuluu kaikkien uusien kuljettajien perehdytykseen, Lahti toteaa.

Käytännön harjoitukset tukevat oppimista

Direktiivipäivät ovat yleensä pelkkää teoriaa. Tekniikkakoulutuksesta haluttiin käytännönläheinen: aamupäivällä käydään teoriassa läpi kuorma-auton tekniikkaa ja iltapäivällä treenataan samoja asioita käytännössä. Koulutuksessa käytetään ED-Logistiikan omaa kalustoa.

- Halusimme, että koulutuksen sisältö kiinnittyy asiakkaan arkeen ja palvelee sitä. Parasta koko hommassa on ollut se, että koulutuksen pääsi rakentamaan asiakasta kuunnellen, kertoo kouluttaja Kimmo Niemi.

Molemmista toteutuneista direktiivipäivistä on otettu palautteet, ja koulutusta kehitetty edelleen niiden pohjalta. Toisen päivän palautteet olivat Lasse Lahden mukaan huippuhyvät: keskiarvo oli 4,4 (maksimi 5). Palautteista tekee vieläkin arvokkaamman se, että direktiivipäivät ovat olleet lauantaisin täyden työviikon päälle.

- Palautteet kertovat paitsi sisällön onnistumisesta myös kouluttajan loistavasta työstä. Direktiivipäivät voivat olla turhauttavia, kun viiden vuoden välein käydään tekemässä samat koulutukset. Nyt voi sanoa, että meille on tehty direktiivikoulutus, josta on oikeasti hyötyä, Lassi Lahti summaa.

Säänneltyä koulutusta

Direktiivikoulutukset ovat lailla säänneltyjä: yhden koulutuspäivän tulee olla 7 x 45 minuuttia ja koulutussuunnitelma täytyy hyväksyttää Traficomissa. Oppilaitoksen tapauksessa koulutuksesta täytyy tehdä ilmoitus myös Opetushallitukselle, joka toimii valvovana viranomaisena.

Kouluttajat voivat olla TAKKin asiantuntijoita, yrityksen omaa väkeä tai opetuksessa voidaan hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita. ED-Logistiikan koulutuksessa vakuutusyhtiöllä on oma osionsa direktiivipäivässä. Ifin osuuden painopiste on onnettomuuksien ja tapaturmien ennalta ehkäisyssä, ja kaluston kunnossapito on osa tätä.

- Täytyy kiittää myös Ifiä yhteistyöstä ja joustosta. He osallistuivat koulutuksen kehitystyöhön asiakasta kuunnellen ja lauantaitoteutus järjestyi, Lahti huomauttaa.

- ED-Logistiikka on suhteellisen iso yritys, mutta vastaavanlainen räätälöinti on mahdollista myös pienemmille yrityksille. Viidenkin kuskin kouluttaminen yritykselle räätälöidyillä sisällöillä voi tulla nopeasti kannattavaksi, kun säästetään esimerkiksi korjauskustannuksissa, kannustaa Tomi Hakkarainen.

- Kokemukset koulutuksesta ovat niin hyviä, että ajoneuvotekniikan direktiivikoulutus tulee todennäköisesti TAKKin ammattipätevyyden jatkokoulutusten perustarjontaan kaikille avoimeksi koulutukseksi.