Kaupan alan opiskelua aidossa työympäristössä K-Supermarket Westerissä

Seitsemään pirkanmaalaiseen K-Supermarkettiin koulutetaan uusia kaupan alan ammattilaisia Innolinkin ja TAKKin rekrytoivalla koulutuksella. Opiskelijat ottivat ensituntumansa ruokakaupan rutiineihin K-Supermarket Westerissä.

Koulutus alkoi tiiviillä parin viikon jaksolla TAKKissa. Aiheina olivat asiakaspalvelu, työyhteisötaidot, turvallisuus, postipalvelu, veikkaus ja omavalvonta sekä hygieniapassin suorittaminen. Aloitusjakson aikana ryhmä kävi treenaamassa pari päivää aidossa työympäristössä K-Supermarket Westerissä. Westerissä otettiin haltuun kassataitoja ja asiakaspalvelua Herkkutorilla. Westerin kauppias Ari Ruissalo on ollut tiiviisti mukana koulutuksen suunnittelussa ja organisoinnissa. Westerin kauppa tarjosi loistavat harjoitteluolosuhteet ja henkilökunta otti opiskelijat hyvin vastaan opastaen ruokakaupan saloihin.

Aloitusjakson jälkeen opiskelijat siirtyivät marketteihin työssäoppimaan. K-Supermarket Westerin rekrytoiva koulutus kestää kolmisen kuukautta. Sen jälkeen tuoreet ruokakaupan ammattilaiset voivat jatkaa opiskelemalla liiketoiminnan ammattitutkinnon oppisopimuksella.


Mikä rekrytoiva koulutus?

Rekrytoivassa koulutuksessa työntekijöitä tarvitseva yritys ja oppilaitos tekevät tiivistä yhteistyötä. Tulevien työntekijöiden osaamistarpeet selvitetään ja koulutus suunnitellaan niiden pohjalta. Rekrytoivissa koulutuksissa on päätavoitteena saada yritykselle osaavaa työvoimaa ja opiskelijalle työpaikka sekä tehtäviin sopiva ammattitaito. Rekrytoivia koulutuksia järjestetään useille eri aloille kaupasta sote-alaan ja logistiikkaan.

Katso haussa olevat rekrytoivat koulutukset:
www.takk.fi/rekrytoivat


Lue lisää liiketalouden ja kaupan alasta