Ensimmäiset 4-tason INSTA 800 -suoritukset TAKKissa

TAKKin ensimmäiset SFS 5994 INSTA 800 standardin korkeimman tietotason (4) suoritukset hyväksyttiin syyskuussa 2016. Yksi suorittajista oli Pirkkalan kunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden vs. palveluesimies Johanna Ali-Tolppa.

Ennen Ali-Tolppaa nelostason INSTA-sertifioinnin on suorittanut Pirkanmaalla vain reilu kymmenkunta ammattilaista. Koko maassa sertifiointeja oli yhteensä 47.

INSTA 800 (SFS 5994 INSTA 800:2010) on pohjoismainen standardi, jonka avulla siivouksen teknistä laatua pystytään arvioimaan samoilla kriteereillä kaiken tyyppisissä kiinteistöissä. Standardi vahvistettiin Suomessa 29.10.2012 ja soveltaminen yleistyy parhaillaan.

Pirkkalan kunnassa INSTAnmukaiset laaduntarkastukset otetaan käyttöön 2017. Kohteina ovat koulut, päiväkodit, terveyskeskus ja vanhustyönkeskus.

- Koulutamme henkilöstöämme ja teemme kohteisiimme laatuprofiileja. Tulevaisuudessa käytämme INSTA 800 -osaamista yhtenä kriteerinä siivouspalveluiden kilpailutuksissa, Johanna valottaa Pirkkalan suunnitelmia.

SFS 5994 INSTA 800 standardin perusperiaate

Siivouspalvelun tuottaja ja tilaaja määrittelevät palvelusopimuksessa siivouksen laatutason - esimerkiksi kuinka paljon kohteessa saa olla pölyä siivouksen jälkeen. INSTA-standardissa määritellään keinot ja työkalut pölyn määrän tarkistamiseen. Tarkastuksissa on kaksi pääperiaatetta: silmämääräinen tarkastus ja mittauslaitteiden käyttöön perustuva tarkastus. Siivoustehtävien arvioinnissa voidaan käyttää jompaakumpaa periaatetta tai niiden yhdistelmää.

Standardin menetelmiä käyttämällä voidaan todeta siivoustyön laatu eli onko pölyn määrä sovituissa raja-arvoissa. Pölyn lisäksi voidaan mitata muitakin asioita, esimerkiksi kitkaa tai kiiltoa.

Standardin hyödyntäminen edellyttää INSTA-osaamista sekä siivouspalvelun tuottajalta että tilaajalta. Kun standardi hallitaan molemmin puolin, se helpottaa kommunikointia ja tuo siten selkeyttä puhtauspalvelun laatuarviointiin.

- INSTA 800 arviointijärjestelmä uudistaa puhtausalan laatuvaatimuksia ja tuo välineitä puhtauspalvelutoiminnan kehittämiseen. Lisäksi se on reilu työkalu kaikkia työntekijöitä kohtaan, Johanna listaa.


TAKKissa tarjolla kaikki INSTA 800 -tasot

TAKKissa INSTA 800 -koulutukset käynnistettiin vuoden 2016 alussa. Tarjolla ovat kaikki tietotasot ykkösestä neloseen. Koulutukset on räätälöity organisaation kaikille tasoille. Osa työntekijöistä voi suorittaa tasot 1-2 ja osa jatkaa tasoille 3-4 työtehtävien mukaan.

INSTA-koulutusten tarve nousi esille Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen puhtauspalvelualan toimijoiden neuvottelukunnassa alan yritysten, kouluttajien ja asiantuntijoiden keskusteluissa


Lue lisää puhdistus- ja kotityöpalveluista