Hyvä työ -
Vieraskielisten asiakkaiden tuki ja kielitietoinen ohjaus

1.4.2024 – 31.1.2027

Rahoittaja

Euroopan unioni

Toteuttajat

Tampereen kaupunki (päätoteuttaja)
TAKK (osatoteuttaja)

Hankkeen tavoitteet

Hanke nopeuttaa vieraskielisten työhön siirtymistä, parantaa vieraskielisten työnhakijoiden ja työnantajien välistä kohtaantoa sekä edistää työelämän vastaanottavuutta ja kaksisuuntaista kotoutumista.

Hankkeessa tuetaan sellaisten vieraskielisten työllistymistä, joiden vähäistä tai puuttuvaa kielitaitoa on aiemmin pidetty esteenä työllistymiseen. Hanke rakentaa konkreettista yhteistyötä työnantaja- ja henkilöasiakaspalveluiden välille ja tarjoaa välineitä kielitaidon karttumiseen työssä sekä tukee työnantajaa vieraskielisen työntekijän rekrytoinnissa. Lisäksi hanke kehittää ohjaustyötä tekevien selkosuomella tapahtuvaa ohjausosaamista.

Hankkeessa on kolme työpakettia

  • Kansainvälisen osaamisen palveluiden toimintamallin kehittäminen
  • Arabian-, darin-, kurdin- ja somalinkielisten asiakkaiden työllistymisen parantaminen
  • Selkokielisyyden, kielitietoisuuden ja S2-tuen lisääminen työllistymisen palveluissa (TAKKin vastuulla).

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat työnhakuun valmiit henkilöasiakkaat, työnantaja-asiakkaat sekä ohjaustyötä tekevät. Pääkohderyhmänä ovat henkilöasiakkaat, etenkin korkean työttömyysasteen vieraskieliset kieliryhmät (arabia, dari, kurdi ja somali).

TAKKin yhteyshenkilö

Liljeroos Tarja
kouluttaja
Puh. +358447906457
Maahanmuuttajakoulutus
Lähetä viesti