Lisää pizzan myyntiä videoklipillä?

Juvenes-ravintoloissa on arkisen tohinan taustalla iso liuta taitavia ammattilaisia ja heillä kova motivaatio toiminnan kehittämiseen. Kehittämisen tueksi he suunnittelivat TAKKin kanssa koulutuksen, jolla 12 esimiestä kehittivät tuotteita, ruokalistoja, keittiöiden prosesseja, henkilöstön toimenkuvia, markkinointia ja minimoivat hävikkiä.

Pizzan myyntiä aiotaan lisätä videolla

Tuotekehityspäällikkö Jussi Porkan työnä on opiskelijaravintoloiden kehittäminen. Kehityshankkeensa haasteeksi hän otti lisämyynnin tekemisen.

Kun asiakas tulee meidän ravintolaan, hän on yleensä jo päättänyt mitä ottaa ja siihen on vaikea vaikuttaa. Päätin testata voiko siihen vaikuttaa etukäteen näyttämällä ravintolan ulko-ovella videoita.

Testiä varten Jussi kuvasi ja editoi pizza-aiheisia videoita. Teknisenä tukena toimi oma 15-vuotias poika, joka auttoi myös ideoinnissa.

Kun videot saadaan pyörimään ravintolan ovelle, niin parin viikossa nähdään, lisääntyykö pizzan myynti.

Jussin mukaan muutamankin pizzan lisämyynti päivässä on merkittävää, kun lisämyyntiä seurataan pidemmällä aikavälillä. Kuvauskalustoksi riitti puhelin ja editointikin sujui kotikoneella.

- Ihan ekat kuvaukset tehtiin takapihalla, kun savustettiin suklaata lumihangessa, Porkka kertoo virnistellen ja muistelee Mato Valtosen sanoneen, että ”Hullut vie maailmaa eteenpäin, viisaat yrittää pitää sitä paikallaan.”

Yksi testiä varten tehdyistä pizza-videoista

Innovaatiot mahdollistaneen koulutuksen rungon muodosti majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon kuuluva kehittämisprojektin toteuttaminen -osa. Juvenes-ravintoloiden konseptien ja tuotekehityksen parissa työskentelevä kehityspäällikkö Tommi Harju kuitenkin painottaa, koulutuksen sisältö ja varsinkin lähipäivien aiheet suunniteltiin TAKKin kouluttajien kanssa tarkkaan juuri juveneslaisten toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.

Osa kehitystöiden tuloksista on jo otettu käyttöön, osa otetaan lähiaikoina. Harju korostaa yksittäisten töiden merkitystä korostamalla, että tuloksia voidaan soveltaa mahdollisimman useissa toimipisteissä.

- Hävikin hallintaan liittyvät toimenpiteet ovat tästä hyvä esimerkki. Niitä voidaan varmasti hyödyntää koko yhtiön tasolla.

Vuosi oli juveneslaisille kiireinen, mutta kiireistä huolimatta kaikki kehittämisprojektit tehtiin tunnollisesti loppuun asti.

- Se on pitkälti porukkaa motivoineen kouluttaja Tapio Määttäsen ansiota, Tommi Harju kiittelee.


Lue lisää matkailu- ja ravitsemisalasta