Merkonomikoulutus vastasi työnantajien tarpeisiin

TAKKissa käynnistettiin vuonna 2012 oppisopimuskeskuksen aloitteesta kaupan alalle räätälöity merkonomikoulutus. Tietopuolisia opintoja oppilaitoksessa muokattiin erityisesti kaupan alan tarpeisiin. Lähiopetuspäiviä vähennettiin ja vastaavasti etätehtävien osuutta kasvatettiin.

Toimialakohtaisella räätälöinnillä haluttiin tarjota lisähyötyä työnantajana toimiville yrityksille. Etätehtävät olivat tavallista laajempia ja yrityslähtöisiä, jotta niillä voitiin aidosti kehittää työpaikan toimintaa.

- Henkilöstön kouluttaminen on työnantajalta aina iso panostus, ja on tärkeää, että pystymme tarjoamaan työnantajille ja yrittäjille konkreettista hyötyä, kertoo ryhmän vastuukouluttaja Tea Nikkilä.

Koulutusmalli istuu yhtälailla isoille kuin pienemmillekin kaupan alan toimijoille. Nikkilän mukaan palaute on ollut niin hyvää, että vuoden 2012 jälkeen on vuosittain käynnistynyt useita kaupan alalle räätälöityjä oppisopimusryhmiä. Alakohtaisella muotoilulla on mahdollista aiempaa paremmin täsmäkouluttaa osaavia tekijöitä työnantajien tarpeisiin.

Löytötexin panostus kouluttamiseen on kannattanut

Löytötexin työntekijöistä koulutuksessa oli mukana peräti viisi. Yhteistyö TAKKin kanssa lähti henkilöstöpäällikkö Katja Raussin mukaan liikkeelle kolme vuotta sitten koko henkilöstön täsmäkoulutuksella. Siitä 14 työntekijää innostui jatkamaan myynnin ammattitutkintoon. Heistä viisi suoritti vielä kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon ja nyt valmistuneessa ryhmässä valmistui toiset viisi liiketalouden perustutkinnosta merkonomeiksi.

- Oppisopimus on meille hyvä koulutusmuoto, kun työntekijä on koko ajan omassa työssään eikä sijaisia tarvita, ja oppi saadaan organisaation käyttöön. Halusimme tukea opiskelijoita niin, että maksoimme palkan myös lähipäiviltä oppilaitoksessa, kertoo Katja Raussi tyytyväisenä.

Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalla on tärkeä rooli kouluttajana, kun 80 prosenttia opinnoista tehdään omalla työpaikalla.

- Satsaus henkilöstön kouluttamiseen on kannattanut. Kilpailutilanne alalla on tällä hetkellä tiukka, mutta meillä ollaan plussan puolella, Raussi jatkaa.

Koulutuksen räätälöinti on työantajan näkökulmasta onnistunut hyvin. Annetut tehtävät tuottivat konkreettisia hyötyjä yritykselle.

- Koulutuksen myötä työntekijät ovat uudella tavalla ottaneet haltuun mm. myymälämainontaa. Asiakkaille se näkyy parempana tuoteasetteluna ja houkuttelevampana yleisilmeenä.

Unelmia toteuttamassa

Terveyskauppa Mistelissä työskentelevä Maiju Vilppola on merkonomikoulutuksen ohessa opiskellut myös luontaistuotealan opintoja.

- Aina ei ole ollut ihan helppoa, kun on päivät töissä ja sen jälkeen hoitaa opiskelut. Vapaa-aika meni aika lailla opiskellen. Vastineeksi sain uutta näkökulmaa kaupan alaan ja aloin kyseenalaistaa vanhoja tapoja tehdä asioita, muistelee Vilppola nyt.

Koulutuksen kehittämistehtävinä Vilppola dokumentoi mm. yrityksen olemassa olevia toimintatapoja ja -käytäntöjä. Niitä voidaan konkreettisesti hyödyntää uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

- Maijun ja opiskelutehtävien myötä saimme ulkopuolisen näkökulman yrityksen toimintaan ja tekemiseen. Nyt meillä on sen ansiosta mm. yhtenäinen reklamaatioiden käsittelyohje, Mistelin yrittäjä Tarja Toivonen kertoo yhden konkreettisen esimerkin.

Vilppola teki yhden työssäoppimisjaksoistaan ulkomailla, Lontoossa. Aktiivisella etsimisellä sieltä löytyi sopiva työpaikka, jossa hän työskenteli neljä viikkoa. Samalla tuli suoritettua tuoteneuvonnan osatutkinto

- Kokemus kasvatti tuotetuntemusta ja toi varmuutta siitä, että alan valintani on ollut oikea, toteaa Vilppola.

- Maiju teki vaikutuksen jo lähettäessään työhakemuksen otsikolla ” Unelmatyötä jahtaamassa”. Halusin tarjota Maijulle tämän mahdollisuuden lähteä toteuttamaan unelmaansa, eikä ole tarvinnut katua, Toivonen kiittelee Vilppolaa.

Sekä Raussi että Toivonen toteavat, että yhteistyö TAKKin ja oppisopimuskeskuksen kanssa on ollut joustavaa.

- Alusta asti oli selvät sävelet siitä, miten edetään ja asiat ovat hoituneet sovitusti. Työnantajien näkökulma on huomioitu, toiveita kuunneltu ja kehitetty koulutusta niiden pohjalta.


Lue lisää liiketalouden ja kaupan alasta