Tuottavuutta teollisuuteen

5.12.2022 - 28.2.2025

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Toteuttajat

TAKK

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on vastata yritysten ja henkilöstön osaamistarpeisiin sekä parantaa sitä kautta yritysten tuottavuutta. Hankkeessa rakennetaan yritysten ja oppilaitosten käyttöön huomatavasti aikaisempia osaamiskartoituksia syvällisempi, digitaalisesti hyödynnettävä osaamisen kartoittamisen työkalu. Osaamiskartoituksilla tunnistetaan yritysten koulutustarpeita ja rakennetaan tarpeisiin osuvaa täydennyskoulutusta.

Koneistajalta vaaditaan monipuolisia taitoja. Osaamiskartoitus auttaa hahmottamaan, millaista osaaminen on yksilö- ja organisaatiotasolla. Tämän perusteella koulutuksia voidaan suunnitella tarvelähtöisesti, organisaation nykyisyys ja tulevaisuus huomioiden. TAKK lanseeraa Koneistajan osaamistasot työelämässä -itsearviointityökalun henkilöstön koulutustarpeiden tunnistamiseksi.

Osaamistarpeet tunnistamalla koulutuksia voidaan suunnitella vastaamaan työelämän tarpeita. Henkilöstön monipuolinen osaaminen on yritykselle kilpailuetu.

Osaamiskartoituksessa hyödynnettävä itsearviointityökalu perustuu kuuden osaamistason ja yhdentoista ammattitaitokategorian muodostamaan kokonaisuuteen. Ensimmäisellä tasolla on yleisosaamista, kuten taitoa teoriatasolla. Viimeisellä tasolla on laaja-alaisempaa erityisosaamista ja esimerkiksi kykyä opastaa muita. Ammattitaitokategoriat ovat:

 • Työn lukutaito ja suunnitelmallisuus
 • Materiaalit ja lastuamistekniikka
 • Koneistusmenetelmät
 • Työn ohjelman laatiminen
 • Työkappaleiden kiinnitys, irrotus ja siirrot
 • Työn asetuksen laadinta
 • Valmiin ohjelman ajaminen CNC-koneella
 • Työkalujen hallinta ja huolto
 • Työkappaleen mittaustekniikat
 • Koneistusympäristön hallinta
 • Konekohtainen osaaminen ja kunnossapito.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan valmistavan teollisuuden yritykset sekä niiden henkilöstö.

TAKKin yhteyshenkilö

Aaltonen Sami
kouluttaja
Puh. +358447906541
Kone- ja metallitekniikka
Lähetä viesti