Ympäristöohjelma ja jätteiden lajittelu

TAKKilla on oma ympäristöohjelma, jota toteutetaan ja päivitetään vuosittain. Ympäristöohjelman päivityksestä vastaa TAKKin ympäristöryhmä. Jätteiden huolellinen lajittelu on osa TAKKin arkea. Lajittelulla varmistetaan, että hyödynnettävät jätteet löytävät tiensä niille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin ja kaatopaikalle kuljetetaan mahdollisimman vähän jätettä kuormittamaan luontoa.

Myös työnantajat arvostavat työntekijöidensä ympäristöosaamista ja sen tuomia taloudellisia säästöjä. Monella toimialalla edellytetäänkin jo jätteiden lajittelun osaamista. TAKKissa on käytössä lajitteluastiat, joita löytyy luokista ja muista yhteisistä tiloista.