Opiskelijoiden henkilötietoja sisältävät järjestelmät

Huom! Kaikkien opiskelijoiden tietoja ei ole kaikissa järjestelmissä.

Active directory -käyttäjätietokanta: opiskelijat

Järjestelmä sisältää käyttäjätunnukset eri järjestelmiin kirjautumista varten. Järjestelmään tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

 • käyttäjätunnus
 • etunimet
 • sukunimi
 • TAKKin antama sähköpostiosoite
 • koulutuksen tunnus.

Aditro Wintime -kirjanpitojärjestelmä

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen käyttämä taloushallinnon kirjanpitojärjestelmä, joka sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • nimi
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero.

ESR-hankkeiden kohderyhmien osallistujatiedot

ESR-hankkeisiin liittyviin koulutuksiin osallistuneiden tietoja. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • henkilötunnus
 • tilinumero
 • terveydentilatietoja.

FuturalSkills -osaamisen seurantajärjestelmä

Osaamisen seurantajärjestelmä, johon opiskelijat tallentavat tietoja oppimisen edistymisestä. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot.

 • etunimi
 • sukunimi
 • käyttäjätunnus
 • opiskelijan osaamiseen liittyviä dokumentteja, kuvia ja videoita.

ProDiags autoalan verkko-opiskelujärjestelmä

Verkko-opiskelujärjestelmä, joka sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • matkapuhelinnumero.

Kameravalvonta

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa on valvontakameroita sisä- ja ulkotiloissa turvallisuuden parantamiseksi sekä omaisuuden suojaamiseksi. Kamerat tallentavat videokuvaa.

Lemonsoft -taloushallinnon ohjelmat opetuskäyttöön

Taloushallinnon ohjelmia, joita käytetään opetuksessa. Järjestelmään tallentuvat seuraavat tiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • TAKKin antama sähköpostiosoite
 • käyttäjätunnus.

Moodle-etäoppimisjärjestelmä

Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • kurssit
 • käyttäjän itse syöttämiä profiilitietoja.

Office 365

Office 365 sisältää mm. sähköpostin, kalenterin, pikaviestipalvelut ja tallennustilaa tiedostoille. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • sähköpostiosoite (TAKKin antama sähköpostiosoite)
 • koulutuksen tunnus (opiskelijat).

Potilasarkisto

Potilasarkisto liittyy TE-toimiston eläkemahdollisuuksien selvitysprojektiin. Arkisto sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • henkilötunnus
 • terveydentilatietoja.

Studenta-opiskelijahallintojärjestelmä

Opiskelijahallintojärjestelmää käytetään opiskelijahallintoon, opinto- ja tutkintosuoritusten kirjaukseen ja seurantaan. Järjestelmä sisältää seuraavia henkilötietoja:

Henkilötiedot

 • etunimi
 • sukunimi
 • kutsumanimi
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • sukupuoli
 • yhteystiedot
 • äidinkieli ja kansalaisuus
 • pohjakoulutus
 • työssäolo- ja työpaikkatiedot.

Opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot

 • henkilökohtaistamissuunnitelman tiedot
 • koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot
 • opetussuunnitelmat
 • koulutusten tiedot
 • opetustapahtumat
 • työssäoppimiseen ja näyttöihin liittyvät yritysten ja yhteisöjen sekä yhteyshenkilöiden yhteystiedot ja sopimukset.

Tapaturmavakuutustiedot: opiskelijat

Arkisto vakuutusyhtiölle tehtävistä opiskelijatapaturmista. Arkisto sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • henkilötunnus
 • tilinumero
 • terveydentilatietoja.

Webropol-kyselyjärjestelmä

Kyselyjärjestelmällä tehdään mm. koulutuksiin hakeutumiseen liittyviä kyselyitä. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero.

Workseed -osaamisen seurantajärjestelmä

Osaamisen seurantajärjestelmä, johon opiskelijat tallentavat tietoja oppimisen edistymisestä. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • käyttäjätunnus
 • sijaintitiedot
 • yhteystiedot ja kuva
 • opiskelijan osaamiseen liittyviä dokumentteja, kuvia ja videoita.