Ajatuksia sisustusalan opiskelusta

Sisustusalan ammattitutkinnon suoritus Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa oli hyvin sujuvaa. Oppisopimusmuotoinen koulutus mahdollisti yrittäjänä toimimisen ja opiskelun yhdistämisen joustavasti. Koulutuspäiviä teorian tai työsalin muodossa oli sopivan tasaisesti. Opetuspäivien välissä oli hyvin aikaa tehdä mahdolliset etätehtävät.

Opetus oli monipuolista ja kiinnostavaa. Alaan liittyvistä aiheista kertoivat kokeneet ja ammattitaitoiset alan toimijat tai opettajat. Vaihtelua luokkatilaopetukseen toivat loistavasti vierailut alan yrityksissä ja käytännön harjoittelu työsalissa. Työsalipäivinä kustakin aiheesta jäi käteen perusasioiden lisäksi roimasti kokeneempien niksejä. Monipuolisuutta kuvaa hyvin myös osallistuminen alan suurimpiin messutapahtumiin, jossa myös omaa yritystä sopi tuoda näkyville.

Koulutus mahdollisti hyvien perustietojen ja -taitojen omaksumisen sekä paremman kokonaiskuvan alasta. Omaan työskentelyyn yrittäjänä opiskelu antoi paljon paitsi tietoa ja osaamista myös kaivattua itsevarmuutta.

Opintoihin kannustaen,

Lari Lemmetty 
Sisustusalan ammattitutkinto

  • Sisäpintojen käsitteleminen
  • Sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö
  • Märkätilojen vedeneritykset (Talonrakennusalan ammattitutkinnon osa)

Pintakäsittely Luonnonvärit

Larin yritys Pintakäsittely Luonnonvärit on erikoistunut luonnonmateriaaleilla tehtäviin pintakäsittelytöihin. Johtoajatuksena ovat ihmisille ja ympäristölle terveelliset ja kauniit ratkaisut. Luonnonväreiltä voi tilata remontin alusta loppuun tehtynä, mutta tarjolla on myös neuvontapalveluita.


Lue lisää sisustamisesta ja pintakäsittelystä