Aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa

Aktiivinen ja tiivis yhteistyö yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tukee opiskelijoidemme työllistymistä ja varmistaa, että koulutuksemme vastaavat työelämän tarpeita.

Neuvottelukunnat ja yhteistyöfoorumit kokoavat ammattialan toimijat: työnantajat, työ- ja elinkeinopalvelut sekä oppilaitoksen ajankohtaisten teemojen ääreen. 

Aidossa työelämässä tapahtuva opiskelu on keskeinen osa ammatillista koulutusta. Yhteistyöverkostomme ansiosta opiskelijamme löytävät työssäoppimispaikkansa ja sitä myötä usein myös työpaikan valmistumisensa jälkeen.

Oppimisympäristöjämme kehitämme yhdessä yritysten kanssa. Käytännön oppimisympäristöissä on käytössä viimeisin tekniikka, mikä takaa parhaat osaajat työpaikoille.

Yritysten muutostilanteissa olemme tukena muutosturva- ja rekrytointipalvelujen avulla.

Tuomi Olli-Pekka
Rintala Kimmo
Peltomaa Annika