TAYS:n sairaala- ja välinehuollon osaamisstrategia vuoteen 2012

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) yhdistettiin vuoden 2009 alussa sairaala- ja välinehuollon yksiköt. Aiemmin erillään toimineet ammattiryhmät, sairaala- ja välinehuoltajat, tekevät osittain samoja hoitoa avustavia tehtäviä. Tämän vuoksi ryhmien ammattitaitoa halutaan kehittää, laajentaa ja yhtenäistää.

Ratkaisu vakiokouluttajalta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri oli käynnistänyt jo marraskuussa 2008 TAKKin kanssa keskustelun sairaala-ja välinehuollon henkilöstön ammattitaidon varmistamisesta tuleville vuosille.

Sairaalahuoltajiemme ammatillinen koulutus on pääasiassa peräisin TAKKista. Yhteiset toimintatavat ja luottamus ovat kehittyneet vuosien varrella, kertoo TAYS:n sairaalahuoltopäällikkö Hannele Heinoluontevasta yhteistyökumppanin valinnasta.

Vuoden 2009 aikana hankkeessa kartoitettiin sairaala- ja välinehuollossa vuoteen 2012 mennessä tarvittava osaaminen haastattelemalla yksiköiden vastuuhenkilöt. Saatujen tietojen perusteella vaiheistettiin tuleville vuosille tarvittavat koulutukset ja muut toimenpiteet sekä määriteltiin tavoitteet jatkohankkeille, joissa tullaan kehittämään rekrytointiin, työnohjaukseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä prosesseja.

Lopputyö projektista

TAKKilla hankkeesta vastannut Kotityö-, puhdistus- ja teknisten terveyspalveluiden koulutuspäällikkö Armi Hyvönen näki projektin mahdollisuudet myös YAMK restonomi -opintojensa kannalta ja yhdisti siihen lopputyönsä. "TAYS sairaala- ja välinehuollon osaamisstrategia vuoteen 2012" oli mittava opinnäytetyö, ja se arvioitiin Turun ammattikorkeakoulussa kiitettäväksi.

Opinnäytetyön ansiosta TE-toimisto sai projektista tavallista kattavamman selvityksen. Se on luonnollisesti hyödyllistä tulevien hankkeiden suunnittelun kannalta, arvioi Tarja Lempinen Tampereen työ- ja elinkeinotoimistosta lopputyön yhdistämistä osaamisstrategiaprojektiin.


Lue lisää puhdistus- ja kotityöpalveluista

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä