Lisäosaamista vieraskielisille valmistavan teollisuuden tarpeisiin

12.12.2023 - 30.6.2025

Toteuttaja

TAKK

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella mahdollistetaan vieraskielisten valmistavan teollisuuden työntekijöiden tai alasta kiinnostuneiden osaamisen kehittäminen työelämälähtöisesti. Pirkanmaalla on merkittävä teknologiateollisuuden keskittymä ja vieraskielisen väestön osuus kasvaa jatkuvasti. Tulevaisuudessa valmistavan teollisuuden työvoimavajeen paikkaamiseksi tarvitaan englanninkielistä tutkintokoulutusta. Hankkeessa järjestettävät koulutukset on suunnattu alasta kiinnostuneille, oman henkilökohtaisen osaamisen lisäämisestä kiinnostuneille alalla jo työskenteleville, alanvaihtajille, työttömille tai työttömyysuhan alaisille. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille kone- ja tuotantotekniikan alan työtehtävien edellyttämiä tietoja ja taitoja. Osaamispalvelun avulla parannetaan opiskelijoiden kykyjä toimia alalla nykyistä tehtäväänsä vaativimmissa tehtävissä tai parantaa heidän työmarkkinakelpoisuuttaan. Opiskelijoiden kotoutumista edistetään koulutuksessa tapahtuvan ryhmäytymisen sekä annettavan S2-opetuksen avulla.

TAKKin yhteyshenkilö

Pulkkinen Sanna
kouluttaja
Puh. +358447906128
Kone- ja metallitekniikka
Lähetä viesti