Asioimis- ja oikeustulkkaus

Asioimis- ja oikeustulkeilta vaaditaan vaihtuvissa ja haastavissakin tulkkaustilanteissa nopeaa reagointikykyä ja tilanneherkkyyttä, ammatillista vastuuntuntoa ja kykyä asettua neutraaliin ja puolueettomaan rooliin.

Kaksi ihmistä keskustelee

Kasva asioimistulkkauksen ammattilaiseksi!

Onko sinulla vahva kahden työkielen taito ja hyvät viestintätaidot? Kiinnostaako asioimistulkin ammatti tai onko sinulla jo kokemusta tulkin työstä?

Asioimistulkkauksen ammattitutkintokoulutuksessa pääset vahvistamaan työkieltesi hallintaa, viestintätaitoja, ymmärrystä kulttuureista ja yhteiskunnallisista asioista.

Olet sitten jo ammatissa toimiva asioimistulkki tai vasta alalle suuntautumassa, asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittamalla saat alalla arvostetun pätevyyden. Alalla toimivat tutkinnon suorittaneet tulkit työllistyvät parhaiten.

"Onneksi suurin osa tulkeistamme on suorittanut asioimistulkkauksen ammattitutkinnon. Sen lisäksi, että koulutus vahvistaa tulkin kielellistä ammattitaitoa, se myös napakoittaa tulkin roolin hallintaa ja antaa eväitä haastavien tulkkaustilanteiden hallintaan. Autamme myös mahdollisuuksien mukaan TAKK:n kanssa yhteistyössä järjestämään näyttöjä käytännön työtehtävissä." -johtaja Seija Koskinen, Pirkanmaan tulkkikeskus

Tutustu asioimistulkkikoulutuksen opiskelijapalautteeseen

Pätevöidy oikeustulkiksi!

Onko sinulla jo syvällinen ammattitaito tulkkausalalta, ja haluat suorittaa oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon sekä hakeutua oikeustulkkirekisteriin? Hae koulutukseen! Laadimme kanssasi yksilöllisen suunnitelman tarvittavien taitojen kehittämiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Tulkkikoulutukset

Kysy lisää

tulkkaus@takk.fi

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!