Stingnet ja BACnet

Rakennusautomaatiojärjestelmien demo- ja oppimisympäristöt 

TAKKissa päätettiin ottaa vanha, purettu ilmastointikone koulutuskäyttöön ja siihen kyseltiin kenttälaitteita yhteistyöyrityksiltä. Yritykset halusivat kuitenkin välttämättä tuoda viimeistä huutoa olevat laitteet. Talotekniikan koulutustiloihin nousi hieman yllättäenkin nykyaikainen, täydellinen rakennusautomaatiojärjestelmä kaikilla herkuilla. Järjestelmään rakennettiin myös vain testikäyttöön tarkoitetut "toimistohuoneet" huonekohtaisilla säädöillä.

    Järjestelmän yhteyteen rakennettiin oppimisympäristö, jonka avulla opiskelijat pystyvät ohjaamaan oikeaa IV-laitteistoa sekä paikallisesti valvomosta että etäkäytöllä. Ohjaaminen onnistuu myös mobiililaitteilla.

    Kokonaisuuden ytimenä olevan IV-koneen mukaan Stingiksi ristityllä järjestelmällä voidaan simuloida mm. erilaisia vikatilanteita aiheuttamatta rakennukselle esimerkiksi vesivahinkoriskiä.

    Stingin avajaisissa rakennusautomaatioyrittäjät totesivat eri toimittajien laitteista koostuvan järjestelmän oivalliseksi ympäristöksi Suomessakin yleistyvän BACnet-protokollan (eri valmistajien laitteiden ohjaamiseen kehitetty järjestelmä) demoamiseen. Pian Stingin yhteyteen rakennettiinkin BACnet-protokollan demolaitteisto. Myös vanha ilmastointikone modernisoitiin, jolloin opiskelukäyttöön saatiin uuden lisäksi vanhankin sukupolven IV-kone. Myös vanhaa laitteistoa voidaan ohjata paikallisesti ja etäkäytöllä.

    Stingiä hyödynnetään kaiken tasoisessa opiskelussa: talotekniikka-alan asentajien ja suunnittelijoiden sekä kiinteistönhoitajien ja teknisten isännöitsijöiden koulutuksista alan yritysten henkilöstökoulutuksiin. Järjestelmä auttaa parantamaan rakennusten energiatehokkuutta ja säästää siten sekä kustannuksia että ilmastoa.


    Lue lisää talotekniikasta ja kylmäalasta