Lupa tehdä toisin - uutta rohkeutta johtamiseen koulutuksesta

Tiina Raiski on luotsannut Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:ta seitsemän vuotta. Aiemmin myös julkista puolta nähnyt toimitusjohtaja haluaa työllään vaikuttaa siihen, että elämä vanhana olisi arvokasta. Tähtäimessä on muutos palvelutalosta kulttuurikeskukseksi.

- Asiakas ei ole vanhus, seniori tai dementikko vaan ihminen, jolla on oma eletty historia, Raiski täsmentää.

Uudistumistarve sai yrityksen hankkimaan lisäkoulutusta. Senioripalveluiden ja TAKKin yhteistyö alkoi 2016 tuotekehityskoulutuksella. Esimiehille suunnattu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto järjestyi maksuttomasti oppisopimuksella.

45 yrityksen työntekijää on käynyt myös Parasta Sinulle Palvellen -TäsmäKoulutuksen, jonka rahoituksesta osa on saatu ELY-keskukselta. Tavoite on, että loput sata kävisivät koulutuksen vaiheittain.

Suuria linjoja ja pieniä tekoja

Esimiesten koulutuksen tavoitteena oli johtamisjärjestelmän uudistaminen. Raiskin oma kehittämistehtävä oli arvioida Pirkanmaan Senioripalveluiden mennyttä ja nykyistä tilaa. Arviointiin osallistuivat niin yrityksen työntekijät ja hallitus kuin myös toimipisteiden asukkaat.

Henkilöstön saama palveluosaajakoulutus taas on mahdollistanut pienten muutosten ketterän kokeilun arjen työssä.

- Vaikutukset ovat näkyneet työhyvinvointikyselyssä: työviihtyvyys on parantunut ja mielekkyys lisääntynyt, Raiski kertoo.

Maalle ulos sotekehikosta

Tuotekehityskoulutus alkoi luonnon helmasta. Hauholainen matkailutila irrotti ajatukset totutuista arjen uomista.

- Koulutuksen intensiteetti on erilainen, kun ollaan villasukat jalassa poissa oppilaitoskontekstista, sanoo kouluttaja TAKKin moniammatillisesta tiimistä.

Sekä Raiski että Senioripalveluiden henkilöstöpäällikkö Hanna Koistinen arvostavat räätälöintiä ja mahdollisuutta käsitellä luottamuksellisesti vain oman yrityksen asioita. Flow on kantanut arkeen asti.

- Kouluttaja rohkaisi meitä rikkomaan tyypillistä soteorganisaation toimintamallia. Teemana oli lupa tehdä asioita toisin, kertoo Koistinen.

- Palveluosaajakoulutuksen myötä arjen oivallukset ovat päässeet eri tavalla esille, jatkaa Raiski.

Myös kouluttajat ovat tyytyväisiä yhteistyöhön.

- Yritysvalmennukset ovat voimauttavia myös kouluttajalle, kun saa olla kädet savessa kasvattamassa tarinaa. Yhteisen matkan kestettyä kaksi vuotta muutoksen näkee ihan eri tavalla.


Pirkanmaan Senioripalvelut Oy

  • tarjoaa ikäihmisten asumispalveluja, päivä- ja palvelukeskustoimintaa, kotihoitoa ja ravintolapalveluja
  • omistaja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys
  • 145 työntekijää
  • toimipisteet Kaukajärvellä, Hervannassa ja Härmälässä
  • suurin tilaaja Tampereen kaupunki