Opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

TAKKin Opiskelijapalveluista saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta niin hakeutumisvaiheessa kuin opintojen aikanakin.

Lisätiedot palvelunumerosta puh. 044 7906 400, sähköpostilla: opintoneuvonta@takk.fi

Hakeutumisvaiheessa

 • Koulutusneuvonta
 • Opiskeluihin liittyvä rahoitusneuvonta
 • Opiskelijavalinnat

Opintojen alussa

 • Orientointi- ja tutustumisjaksot
 • Orientointi opiskeluun ja verkko-oppimiseen
 • Osaamisen kartoitukset ja testit

Opintojen aikana

 • Oppimisen ja opiskelun ohjaus
 • Tuki henkilökohtaistamisprosessissa
 • Digituki ja tietokoneen käyttötaidot
 • YTO-ohjaus (yhteisten opintojen ohjaus)
 • Erityisopettajan ohjaus ja erityinen tuki
 • Suomen kielen tuki muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville
 • Oppilaitospsykologin ja kuraattorin palvelut
 • Työssäoppimisen aikainen ohjaus

Opintojen loppuvaiheessa

 • Työnhakuvalmennus
 • Jatko- ja urasuunnitelmat

VOIT OLLA SUORAAN YHTEYDESSÄ SEURAAVIIN

 • Vastuukouluttajasi
 • Opintoneuvoja Hellgrén Tanja, rahoitusneuvonta, puh. 044 7906 500 (Nirvan ja Tampereen valtatien kampukset)
 • Opinto-ohjaaja Mari Orsmaa, puh. 044 7906 438 (Tampereen valtatien kampus / palvelualat)
 • Opinto-ohjaaja Anni Niva, puh. 044 7906 458 (Nirvan kampus / tekniikka)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi