Työelämäpalaute

TAKK käyttää valtakunnallista työelämäpalautetta. Työelämäpalaute kysytään kaikilta työpaikoilta, joissa on ollut oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoita. Kahdella kyselyllä seurataan työelämän tyytyväisyyttä TAKKin toimintaan järjestettäessä ammatillista koulutusta yhteistyössä yritysten kanssa. Kyselyissä ei arvioida opiskelijaa.

Työelämäpalautteeseen kuuluu kaksi erillistä kyselyä. Vastaamiseen menee viitisen minuuttia.

Työpaikkaohjaajakysely

 • Kysely lähetetään työpaikkaohjaajalle kahden viikon kuluessa työpaikkaohjaajan ohjauksessa olevan opiskelijan työpaikkajakson päättymisestä.
 • Kyselylinkki lähetetään sähköpostiin ja puhelimeen.
 • Työpaikkaohjaaja voi välittää kyselyn edelleen opiskelijaa enemmän ohjanneelle henkilölle.
 • Sähköposti tulee osoitteesta noreply@opintopolku.fi ja lähettäjänä on Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen.

Työpaikkakysely

 • Työpaikkakyselyllä kerätään palautetta koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneiltä työnantajilta
 • TAKK lähettää kyselyn työpaikoille kaksi kertaa vuodessa.

Työelämäpalautteen hyödyntäminen

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus hyödyntää kyselyjen tuloksia kehittäessään yhteistyötä työpaikkojen kanssa. Kyselyjen tuloksia käytetään myös valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, laadunvarmistamiseen sekä rahoituksen jakoperusteena.

Valtakunnallisia tuloksia voi tarkastella OPH:n tilastopalvelu Vipusesta.

Työpaikkaohjaajakyselyn kysymykset

Kyselyssä arvioidaan seuraavia väittämiä asteikolla 5-1, jossa 5 = täysin samaa mieltä ja 1 = täysin eri mieltä.

 • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli sujuvaa.
 • Oppilaitos varmisti etukäteen opiskelijan riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen (esimerkiksi aiempi osaaminen, työelämävalmiudet, sopivuus opintojen vaiheeseen ja urasuunnitelmiin).
 • Oppilaitos varmisti, että työtehtävät edistävät opiskelijan oppimista suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Oppilaitos varmisti, että työpaikkaohjaajilla tai mentorilla oli tiedossa opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjatut tavoitteet.
 • Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen.
 • Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan osaamisen kehittymisen arvioimiseen ja palautteen antamiseen opiskelijalle.
 • Oppilaitoksella on kyky kehittää työelämässä oppimista saamansa palautteen perusteella.
 • Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.
 • Jos työpaikalla/yrityksessä järjestettiin näyttö: Oppilaitos tarjosi riittävästi perehdytystä opiskelijan näytön arviointiin.
 • Jos työpaikalla/yrityksessä järjestettiin näyttö: Näytön toteutus yhteistyössä oppilaitoksen kanssa onnistui hyvin.

Työpaikkakyselyn kysymykset

Kyselyssä arvioidaan seuraavia väittämiä asteikolla 5-1, jossa 5 = täysin samaa mieltä ja 1 = täysin eri mieltä.

 • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on sujuvaa.
 • Oppilaitos tiedottaa hyvin ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista.
 • Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen tapaan hoitaa oppisopimusten ja koulutussopimusten laadintaan liittyvät käytännön asiat.
 • Oppilaitos järjestää työelämässä oppimisen työpaikan tarpeet huomioiden.
 • Oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoida työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla kehittää toimintaamme.
 • Voisimme rekrytointitilanteessa palkata tästä oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita.
 • Oppilaitoksella on kyky kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella.
 • Voimme suositella oppisopimus- ja koulutussopimusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa.
 • Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.
 • Oppilaitoksen tarjoaman tutkinnon osien sisältö vastaa alamme osaamistarpeita.
 • Lisäksi kyselyssä on avoin kysymys, jonka kautta pääsette antamaan palautetta ja kehittämisehdotuksia TAKKille.

Lisätietoja

Neuvonen Satu
Kehitysjohtaja
Puh. +358447906331
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta: Ammatillisen koulutuksen työelämäpalaute