Attendolla sitoudutaan, välitetään ja osataan entistä paremmin

Attendon hoivakodeissa asuminen järjestetään yksilöllisesti asukkaan haluamalla ja tarvitsemalla tavalla. Tämän mahdollistavat työntekijät, joilla on Attendo-asenteen lisäksi sopiva koulutus. Pelkästään Pirkanmaan ja Pohjanmaan yli 30 hoivakodissa on satoja työntekijöitä, joiden koulutusten järjestely on ollut pitkälti hoivakotien johtajien vastuulla.

Attendon koulutussuunnittelu sai lisää pontta, kun Pirkanmaan ja Pohjanmaan apulaisaluejohtaja Katri Vuorensyrjä kävi helmikuussa tutustumassa TAKKiin.

– Tuttu toimija, mutta monipuolisuus ja kyky räätälöidä koulutuksia yrityksen tarpeisiin yllättivät, Vuorensyrjä muistelee ensivaikutelmiaan koulutuspäällikkö Kati Aimosen ja yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvösen järjestämästä esittelystä.

Kevään aikana Vuorensyrjä ja hoivakotien johtajat kartoittivat attendolaisten koulutustarpeita. Selvisi, että sairaanhoitajat kaipasivat lisäoppia verenohennuslääke Marevanin annostelusta, suhteesta muihin lääkkeisiin, vuoto- ja tukosriskeistä sekä potilaiden ohjeistamisesta. Vuorensyrjä muisti TAKKilaisten puheet räätälöimisestä ja tilasi verenohennuslääkkeen täydennyskoulutuksen. Mitä nopeammin sen parempi, koska oppi sujuvoittaisi hoivakotien arkea useissa toimipisteissä.

– Näitä erikoiskoulutuksia on harvoin tarjolla, eikä sisältö ole aina täydellinen. Kaikki hoitajamme eivät myöskään mahdu ikinä ryhmiin, Vuorensyrjä luettelee syitä yrityksen omalle koulutukselle.

Sisältö säädettiin TAKKin sote-alan kanssa hoitajien tarpeeseen, ja tuloksena oli kolmen tunnin tehokoulutus. Paikat täyttyivät nopeasti, ja koulutus järjestettiin saman tien toisellekin ryhmälle.

– Tavoitteet saavutettiin ja hoitajat kehuivat koulutusta, Vuorensyrjä tiivistää palautteen.

Lisää koulutuksia!

Hoivakodeissa kohdataan aiempaa enemmän asukkaiden psyykkisistä sairauksista, aggressiivisuudesta ja muistin heikkenemisestä johtuvia haasteita.

Toukokuussa Vuorensyrjä osallistui sote-alan yhteistyöfoorumin kokoukseen, johon TAKK kerää alan merkittäviä toimijoita keskustelemaan tulevista koulutustarpeista. Tilaisuudessa esitelty vanhustyön erikoisammattitutkinnon osa Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen vastasi hyvin muistityöosaamisen tarpeeseen. Syyskuussa 15 attendolaista aloitti opiskelun.

Turvallisuutta lähdettiin kehittämään turvallisuusalan perustutkintoon kuuluvalla Uhkatilanteet ja niiden hallinta -tutkinnonosalla. Hoivakoteja varten sisältöä muokattiin: koulutuksessa käydään läpi yksiköissä ilmenneitä uhkatilanteita, pohditaan niiden tunnusmerkkejä, opetellaan tunnistamaan tilanteet nopeammin ja mietitään valmiiksi oikeita toimintatapoja. Oppisopimuskoulutukseen osallistuu 21 attendolaista eri puolilta Pirkanmaata ja Pohjanmaata.

– Koulutusten myötä henkilöstö kiinnittää enemmän huomiota turvallisuusasioihin, hoivakoti Soppeenpuiston johtaja Sanna Lehtinen kiittelee.

Vähemmän työtä ja pienemmät kustannukset

Koulutusten järjestäminen on työllistänyt hoivakotien johtajia ajoittain paljonkin. Lehtisen mukaan alueellisesti koordinoitu hankkiminen helpottaa tilannetta. TAKKin kouluttajat käyvät jatkossa hoivakodeissa pitämässä säännöllisesti järjestettäviä ensiapu- ja alkusammutuskoulutuksia.

– Niitä on tilattu pelastuslaitoksilta, mutta he eivät aina ehdi kouluttamaan. Vuorensyrjän mukaan kustannussäästöjäkin tulee.

– Tähän mennessä TAKKista on järjestynyt kaikki, mitä on kysytty. Varmasti kysytään jatkossakin.


Attendo 

• perustettu 1985
• toiminut Suomessa vuodesta 2000
• Pohjoismaissa yhteensä 510 toimipistettä
• Attendo Suomen liikevaihto 441 milj.  ja yhteisöverot 9,57 milj. euroa vuonna 2016
• Suomessa 7750 työntekijää.

Attendo Soppeenpuisto

• ulkoilu- ja puutarhateemainen hoivakoti ikäihmisille Ylöjärvellä
• 62 huonetta, 30:ssa oma terassi,  osassa oma keittiö
• erilaisia huoneita erilaista tukea tarvitseville
• isoja tiloja käyttävät myös päiväkoti  ja musiikkiopisto.


Lue lisää sosiaali- ja terveysalasta