TAKKin koulutus tarjoaa tietoa ja valmiuksia toimia nepsy-lasten kanssa

TAKK järjestää varhaiskasvatuksessa työskenteleville lastenhoitajille, -ohjaajille ja avustajille koulutusta, joka tarjoaa tietoa ja valmiuksia toimia nepsy-lasten kanssa. Koulutuksen suorittanut lastenhoitaja Aira Ali Ali on huomannut lasten neuropsykiatristen erityispiirteiden lisääntyneen huomattavasti 17 vuotta kestäneen uransa aikana. Koulutukselle on siis tilausta.

Tamperelainen lastenhoitaja Aira Ali Ali kertoo, että haki TAKKiin opiskelemaan Lapsen neuropsykiatriset erityispiirteet ja kasvattajan tuki -koulutukseen välittömästi, kun kuuli siitä. 

- Tajusin heti, että koulutus on ihan minun juttuni ja koulutukseen on ehdottomasti päästävä, nauraa Ali Ali.

Syyskuusta 2007 Tampereen kaupungilla työskennellyt Ali Ali kertoo, että nepsy-asiat kiinnostavat häntä paljon.

- Minulla on kolme lasta, joista yksi on nepsy-lapsi eli erityinen. Äitinä olen joutunut paljon tutkimaan, pohtimaan ja olemaan näiden asioiden kanssa tekemisissä. Myös työmaailmassa näkee, että lasten neuropsykiatriset oireet lisääntyvät koko ajan.

Ali Alin mukaan nepsy-piirteet ilmenevät lapsilla eri tavalla.  

- Ei voi sanoa, että koska sinulla on ADHD, olet tämän tyyppinen. Oireen kuva on tosi laaja. Mutta ADHD:seen kuuluu tyypillisesti vilkkaus ja keskittymisen haasteet. Aspergerissa on taas omaan maailmaan menemistä ja mielenkiinnon kohteet ovat hyvin yksilöityjä. Molemmissa on omat ominaispiirteensä.

Ali Alin työssä näkyy voimakkaimmin ADHD.

- Tuntuu, että ylivilkkaus lisääntyy hirveästi, lapset eivät jaksa keskittyä. Pohditaan, onko taustalla joku neurologinen diagnoosi, mutta etenkin älylaitteiden lisääntyminen vaikuttaa lapsilla keskittymiseen. 

Ali Ali kertoo, että älylaitteisiin addiktoituu nopeasti, varsinkin nepsy-piirteiset lapset.

- Lasten neuropsykiatriset oireilut ovat selvästi lisääntyneet urani aikana. Varhaiskasvatus on se paikka, mistä työ ja tuen antaminen aloitetaan. Varhaisen tuen saaminen ja lapsen haasteiden tunnistaminen on tosi tärkeää.

Ali Alin mukaan nepsy-lapsia otetaan hänen päiväkotiryhmässään huomioon esimerkiksi ryhmäjärjestelyillä. Ryhmä on entisen koulun tilassa ja heillä on käytössä yksi luokkahuone, missä kaikki päivän toiminta tapahtuu.

- Pienryhmätoiminnasta hyötyvät kaikki, mutta erityisesti nepsyt, joilla saattaa olla ääniyliherkkyyttä eli kova ääni tai meteli kuormittaa vielä enemmän. Meillä on käytössä strukturoitu päiväjärjestys, ja kuvilla näytetään missä järjestyksessä päivän aikana mitäkin asiaa tehdään. Lisäksi voimme ottaa lapsen esimerkiksi erilliseen huoneeseen rauhoittumaan tai lepäämään, jos tuntuu, että kuormitus nousee.

Ammatillisen kehittämisen jano vei opiskelemaan

Kahdeksan kuukautta kestävä Lapsen neuropsykiatriset erityispiirteet ja kasvattajan tuki -koulutus suoritetaan oppisopimuksena. Koulutukseen sisältyy yhdeksän lähipäivää, jotka toteutetaan puolen päivän pituisina jaksoina iltapäivisin.

- Olisin jopa toivonut, että koulupäiviä olisi ollut enemmän, kertoo motivoitunut Ali Ali.

Koulutus on käytännönläheistä oppimista työn ohella.

- Käytännönläheinen opiskelu on ollut ihan kivaa, mutta aikuisopiskelijana täytyy osata orientoitua erilaiseen oppimiseen. Tämä on työssä tapahtuvaa oppimista eikä sellaista, kuten vanhassa peruskoulussani, jossa opettaja kertoi asioita, jotka ovat oikein. Tässä pitää itse ajatella ja oppia käytännön kautta, eli ei ole valmiita vastauksia.

Ali Ali kertoo, että koulutuksessa saa hyvät pohjatiedot ja lähipäivien jälkeen suoritetaan käytännön oppimistehtäviä omassa työssä. Tehtävät puretaan yhdessä ryhmän seuraavassa kokoontumisessa.

- Oppimistehtävässä esimerkiksi valittiin yksi nimetön esimerkkilapsi, jonka ohjaamisessa koulutuksessa opittuja menetelmiä kokeiltiin. Minulla oli haastavan käytöksen lapsi, jolla ei ole diagnoosia. Ensin havainnoitiin tiettyjä asioita, kuten mitkä ovat haastavan käytöksen merkit tällä lapsella. Lapsen päivästä tehtiin myös stressikäyrää. 

Ali Ali kehuu opetusryhmää.

- Ryhmä on ollut tosi kiva ja olemme saaneet toisistamme paljon vertaistukea ja vahvistusta, että hei me kaikki painimme samojen asioiden ääressä työympäristössä. On ollut mielenkiintoista kuunnella toisten esimerkkejä siitä, miten he ovat toimineet lasten kanssa.

Ali Ali kertoo, että hänelle on syntynyt vuosien saatossa ammatillisen kehittämisen jano.

- Kun ikää tulee lisää, opiskelua alkaa kaipaamaan. Suoritin tämän kurssin ja koska teen epäpätevänä myös opettajan töitä, hakeuduin nyt avoimeen yliopistoon opiskelemaan kasvatustieteen perusteita. Siitä on tarkoitus jatkaa varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin.

Kuten älypuhelimet, myös opiskelu voi koukuttaa, mutta seuraukset ovat usein positiivisia.