Kouluta ja rekrytoi uusia osaajia

Uusien osaajien rekrytointiin löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Yhteistä on se, että suuri osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja työpaikka kouluttaa tarpeeseen osuvia täsmäosaajia.

RekryKoulutus

RekryKoulutus hyvä vaihtoehto silloin, kun työnantajalla on tarve rekrytoida uusia työntekijöitä, mutta sopivia hakijoita ei löydy tai hakijoiden osaamisessa on vielä kehitettävää. RekryKoulutus räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin, ja se antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan osuus on 30 prosenttia koulutuksen kustannuksista. Lisätiedot TE-palveluiden nettisivuilta.

Rekrytoiva koulutus

Rekrytoiva koulutus toteutetaan oppilaitoksen, TE-toimiston ja työnantajan yhteistyönä. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät koulutuksen jälkeen kouluttavaan työpaikkaan. Rekrytoiva koulutus on tutkintokoulutusta, jossa suoritetaan työtehtäviin soveltuva ammatillinen tutkinto tai osatutkinto. Rekrytoivassa koulutuksessa on tärkeä panostaa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Koulutukseen yhdistetään usein työpaikkaohjaajakoulutus työpaikkaohjauksesta vastaaville henkilöille.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus sopii uusien henkilöiden kouluttamiseen ja rekrytointiin erityisesti silloin, jos tarve on vain yhdestä tai muutamasta työntekijiästä. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen, ja siinä noudatetaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksella suoritetaan työtehtävään soveltuva ammatillinen tutkinto tai osatutkinto. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Ota yhteyttä. Autamme sopivan koulutusmuodon löytämisessä:

Tuomi Olli-Pekka
Rintala Kimmo
Hyvönen Rosa