Siivoustyön mitoitus Huittisten seurakunnalle

Sama siistijä on huolehtinut Huittisten seurakuntakeskuksen tilojen siisteydestä 1980-luvulta asti. Hänen eläkkeelle jäämisensä lähestyessä syksyllä 2009 kirkkoneuvosto päätti teettää perusteellisen siivouksen mitoitustyön, jonka perusteella voidaan suunnitella siivoustoiminta jatkossa.

Hinta ja palvelun sisältö ratkaisivat

TAKKin tarjous erottui neljästä saamastamme tarjouksesta hinnallaan, mutta myös seikkaperäiset selvitykset tehtävästä työstä ja siitä saatavista tuloksista vakuuttivat, erittelee Huittisten seurakunnan talouspäällikkö Irma Alanen.

Huittisten srk. Kulman pappilaVarsinainen mitoitustyö tehtiin kolmessa vaiheessa syys-lokakuussa. Aluksi TAKKissa tutustuttiin tilojen pohjapiirustuksiin ja vanhoihin siivousohjeisiin. Toisessa vaiheessa Huittisten seurakunnan edustajat esittelivät TAKKilaisille kyseiset tilat paikan päällä. Tarkastettiin yhteistuumin tilojen siivoustarpeet, käyttöasteet ja -tarkoitukset sekä pintamateriaalit, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, pyyhitäänkö pintaa kostealla vai kuivalla ja kuinka usein.

Meillä sama tila voi palvella esimerkiksi konserteissa, kokouksissa tai vaikkapa vanhusten kerhotilana. Tämänkaltaiset seikat on tietysti huomioitava siivoukseen tarvittavassa työajassa.

Tutustumiskäynnillä määriteltiin myös tavoiteltava laatu tilakohtaisesti ja haastateltiin tiloista vastannutta siistijää. Häneltä saatiin suunnittelutyön pohjalle paljon käytännön kautta kertynyttä tietoa.

Kolmannessa vaiheessa tehtiin varsinainen mitoitustyö, johon kuului siivoukseen viikoittain tarvittavan tuntimäärän laskennan lisäksi uusien työohjeiden laatiminen tiloittain. Työ tehtiin varta vasten tätä tarkoitusta varten kehitetyllä Atops 15 -ohjelmistolla ja suunnitelmien etenemistä esiteltiin asiakkaalle vaihe vaiheelta. Lopputuloksena Huittisten seurakunta sai raportit, joista käy ilmi siivoustyöhön tarvittava aika sekä välineet ja ohjeet, joiden mukaan työ sujuu.

Pitkälle tulevaisuuteen

Selkeistä raporteista on hyötyä, kun seurakunnassa myöhemmin päätetään uuden vakituisen siivoojan palkkaamisesta tai siivouspalveluiden tilaamisesta ulkopuoliselta yritykseltä. Ne toimivat yhtä hyvin joko tarjouspyyntöjen ja sopimusten pohjana siivoustyötä ulkoistettaessa tai uutta siivoojaa palkattaessa ja hänen osa- tai kokoaikaisuutensa tarvetta arvioitaessa.

Periaatteenamme on tehdä pitkäaikaisia päätöksiä ja hyödynnämme tämänkin mitoitustyön tuloksia useamman vuoden ajan, kumpaan ratkaisuun sitten päädymmekin.


Huittisten seurakunnan tilat

Huittisten seurakuntakeskus

Vuosituhannen alussa peruskorjattuun rakennukseen kuuluu useita erilaisia tiloja. Rakennuksessa on 1670 neliötä.

Kulman pappila seurakuntakeskuksen vieressä

Vanha remontoitu puurakennus toimii nykyisin nuorisotilana. Kokoontumistilaa 180 neliötä.

Ylistenrannan leirikeskus

Jo 60-luvulla rakennettua leirikeskusta on remontoitu muutamaankin otteeseen vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Aiemmin siellä ei ole ollut säännöllistä siivousta. Päärakennuksessa on noin 80 neliötä kokoontumistilaa. Lisäksi on 220-neliöinen majoitusrakennus, noin 50-neliöinen sauna sekä 24-neliöinen WC.


Lue lisää puhdistus- ja kotityöpalveluista

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä