Metalliyritys kouluttaa työnjohtajat omista riveistään

Satakunnassa toimiva metallinjalostaja Boliden Harjavalta Oy kouluttaa omia tuotannon työntekijöitään työnjohtajiksi.

– Haluamme panostaa henkilöstöön, sanoo HR Partner Terhi Rajala.

Boliden on kansainvälinen monimetalliyritys, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien kierrätys. Boliden Harjavallan päätuotteet ovat kupari ja nikkeli. Sivutuotteina saadaan rikkihappoa, kultaa ja hopeaa.

Konsernilla on Suomessa noin 1700 työntekijää, joista Boliden Harjavalta Oy työllistää noin 570. Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä työskentelee tuotannossa ja kolmasosa toimihenkilöinä.

Koulutus vastaa henkilöstötarpeeseen

Boliden kouluttaa uusia työnjohtajia muun muassa eläkkeelle siirtyvien tilalle. Työntekijät hakevat työnjohtokoulutukseen sisäisellä haulla, johon kuuluu soveltuvuustesti. Vaatimuksena on viiden vuoden työkokemus yrityksen tuotannossa.

– Koulutukseen hakeutuvat ovat jo prosessin ammattilaisia ja he tuntevat työntekijät. Heitä motivoi ammatillinen kehittyminen, uudet tehtävät ja vastuu.

Johtamiskoulutus antaa uutta näkökulmaa yrityksen toimintaan ja esihenkilötyöhön: esimerkiksi tietoa taloudellisista reunaehdoista, laatukriteerien vaikutuksista ja ihmisten johtamisesta.

Opiskelijat suorittavat TAKKissa Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon, joka kestää noin vuoden. Lähiopetus järjestetään Tampereella, muuten opiskellaan työn ohessa. Boliden Harjavalta järjestää esihenkilötyön harjoittelun.

Monivuotinen yhteistyö on vastannut odotuksia.

– Tiedämme laadullisesti, mitä saamme. Se on tärkeää, sillä koulutus on aina investointi.

Tarina on alunperin julkaistu Sauma-lehdessä 2022-2023.