Oppilaitospsykologi ja kuraattori

Oppilaitospsykologin ja kuraattorin palvelut ovat TAKKissa perustutkintoa opiskelevien käytettävissä koko opintojen ajan. Palvelut TAKKin opiskelijoille järjestää Tampereen kaupunki.

Oppilaitospsykologi

Perustutkinto-opiskelijoilla on oikeus ohjaus-, neuvonta- ja tukikäynteihin psykologilla hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.  

Vastaanotolla voidaan käsitellä mm.

  • opiskelustressiä ja -uupumusta
  • jännittämistä
  • ahdistusoireita ja mielialan laskua sekä
  • erilaisia kriisitilanteita.

Käynnit ovat ennaltaehkäiseviä ja työskentely lyhytkestoista. Psykologin palvelut ovat aina vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Oppilaitospsykologi on tavattavissa ajanvarauksella - ajanvaraukset tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostilla.

Lisätiedot

Perustutkinto- ja TUVA-opiskelijat Nirvassa

  • oppilaitospsykologi Henna Lehtonen
  • ajanvaraukset 040 129 5778, henna.lehtonen@pirha.fi
  • tapaamiset torstai - perjantai Nirvan kampuksella ajanvarauksen yhteydessä sovitussa tilassa.

Perustutkinto- ja TUVA-opiskelijat TV:llä

  • oppilaitospsykologi Susanna Kärki
  • ajanvaraukset 040 671 7462, susanna.karki2@pirha.fi
  • tapaamiset torstai - perjantai huoneessa TV-239-4

Psykologipalveluiden järjestämisestä vastaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

Kuraattori

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on opiskelijan psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukeminen.

Kuraattorille voi varata aikaa silloin, kun henkilökohtaiseen elämään (ihmissuhteet, jaksaminen, taloudelliset asiat, asuminen jne.) liittyvät asiat hankaloittavat arjessa ja/tai opinnoissa selviytymistä. Tarvittaessa kuraattori on myös mukana opintojen keskeyttämis- ja erotilanteissa. Palvelut ovat aina vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Hakeutumisvaiheen rahoitusneuvonnassa auttaa TAKKin opiskelijapalvelut: puh. 044 7906 400 tai opintoneuvonta@takk.fi. 

Kuraattori on tavattavissa ajanvarauksella

Lisätiedot ja ajanvaraus
Kuraattori Tuija Routamaa
puh. 040 5755 789
tuija.routamaa@pirha.fi