Liiniä johtamista Hatanpäällä

Hatanpään sairaalan kotisairaalan päivittäinen johtaminen perustuu  Lean-ajattelulle. Johtotähtenä ovat työn  sujuvoittaminen ja helpottaminen, taustalla TAKKin esimiesvalmennus.

Hatanpään sairaalassa on käytössä työpariajattelu, jossa työparin muodostavat osastonhoitaja ja osastonlääkäri. Hoitaja- ja lääkäriparit osallistuivat valmennukseen yhdessä ja toteuttivat myös yhteisen kehittämistehtävän.

– Idea valmennukseen nousi henkilöstökyselyiden ja esimiehille teetetyn 360-arvion pohjalta. Kaikki mittarit viittasivat siihen, että työparityöskentelyä ja johtamista on tärkeä lähteä kehittämään, kertoo valmennuksen taustoista henkilöstöpäällikkö Pirjo Virtanen.

– Aiempien hyvien kokemusten perusteella päädyimme koulutusyhteistyöhön TAKKin kanssa.

– Valmennus osui hyvään kohtaan, kun sote-uudistuksen myötä terveydenhuollon kentällä on meneillään historiallisen suuri muutos. Muutoksen johtaminen haastaa esimiehiä ja valmennuksella halusimme tukea esimiehiä, kertoo Virtanen.

Valmennuksen sisällöt on rakennettu sairaalan ja TAKKin yhteistyönä.  

– Suunnittelussa edetään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Valmennuksia räätälöidään kokemusten ja yhteisen arvioinnin pohjalta myös matkan varrella, kouluttaja Heli Sundell kertoo prosessista. 

Työpäivän uudet tuulet kotisairaalassa

Kotisairaalan osastonhoitaja Päivi Räty oli aloittanut uutena Hatanpäällä, kun valmennukseen haettiin osallistujia.

– Ajattelin, että valmennus on hyvä tilaisuus tutustua uuteen työyhteisöön ja verkostoitua, kertoo Pohjois-Savosta Tampereelle kotiutunut Räty.

Rädyn työparia, osastonlääkäri Lea Aaltoa, ei tarvinnut kauaa houkutella mukaan. 

– Valmennuksessa innostuimme Leanista, ja sen pohjalta lähdimme suunnittelemaan kehittämistehtävää ja kotisairaalan johtamista.

Leanin periaatteiden mukaisesti organisoitiin uudelleen lääkehuone, selvitettiin hoitajien ajamiseen käytetty aika ja otettiin päivittäisen johtamisen työvälineeksi Lean-taulu. Lääkehuoneen uudelleenjärjestely vei aikaa päivän ja sujuvoitti heti arkityötä. Ajamiseen käytetyn ajan määrä hoitajien työpäivässä yllätti, ja sen seurauksena lähdettiin laskemaan resursointeja uudelleen.

Lean-taulun etu on, että nyt kaikki ovat ajan tasalla siitä, mitä on meneillään. Taululle merkataan päivittäin mm. hoitosuunnitelmien ajantasaisuus ja potilasmäärät sekä uudet ja kotiutuvat potilaat. Se helpottaa työn suunnittelua.

– Jos näen, että taululla on vaikkapa kuusi kotiutettavaa, tiedän heti aamulla tullessani, että kovin moneen muuhun asiaan en sinä päivänä ehdi, Aalto konkretisoi.

Työn sujuvoittaminen ja helpottaminen on ollut johtoajatuksena toiminnan kehittämisessä laajemminkin. Uudenlaisessa työnkirjausmenettelyssä kirjaukset tehdään mobiilisti Pegasos-järjestelmään heti potilaan luona. Silloin saadaan talteen ajantasaisin ja täsmällisin tieto, ja lääkäri saa sen reaaliajassa. 

Mitä jäi käteen?

Rädyn alkuperäinen ajatus verkostoitumisesta ja toisiin tutustumisesta toteutui.

– Tulimme Lean kanssa tutuiksi ja valmennuksen menetelmät tukivat verkostoitumista myös yli yksikkörajojen. Oli hyvä, kun pääsi avoimesti keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia.

Valmennus tarjoili myös vahvistusta omaa tekemiseen ja rohkeutta kohdata vaikeitakin asioita, joihin esimiehen on pystyttävä tarttumaan.

– Valmennuksen ansiosta Hatanpään sairaalan toimintaa kehitettiin monesta eri näkökulmasta, kertoo Pirjo Virtanen.

– Jokaisen kehittämisprojektin kohdalla heräsi ajatus siitä, missä muualla samat opit voidaan ottaa käyttöön.

Tampereen kotisairaalan hyviä toimintamalleja on tavoitteena laajentaa sote-uudistuksen ja maakuntamallin myötä muualle Pirkanmaalle.

– Ei kannata tehdä kaikkea alusta, kun tiedossa on hyviä tapoja toteuttaa asioita.


Hatanpään sairaalan kotisairaala 

Kotisairaala mahdollistaa akuuttia erikoissairaanhoitoa vaativien potilaiden hoitamisen heidän kotonaan, silloin kun potilaat itse ja heidän omaisensa ovat siihen halukkaita.

Kotisairaalan potilaaksi tullaan hoitavan lääkärin aloitteesta lähetteellä. Hoitoonottamispäätöksen tekevät aina kotisairaalan lääkärit. Potilaat tulevat yleisimmin kotisairaalaan terveysasemilta, vuodeosastoilta tai Acutasta. 

Lue lisää johtamisesta ja esimiestyöstä

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä