Opiskelijaksi soveltuminen

SORA-lainsäädäntö säätelee opiskelijaksi ottamista tietyissä tilanteissa. Laki koskee mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetaustaa ja kurinpitoa. Lain tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä.  Opiskelija voi olla lain mukaan soveltumaton alalle esimerkiksi terveydentilan, toimintakyvyn, turvallisuuden vaarantamisen, rikosmerkinnän tai aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen takia.

Ns. SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi hakevaa pyydetään arvioimaan omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon hän on hakeutumassa. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää hakijaa toimittamaan lääkärin arvio terveydentilasta ja toimintakyvystä suhteessa tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä Opintopolusta