RekryKoulutuksesta vastaus raskaan kaluston mekaanikkopulaan

Työssäoppiminen on asenteen ja sitoutumisen näytön paikka

Pula ammattitaitoisista raskaan kaluston mekaanikoista sai korjaamoketju Raskone Oy:n ryhtymään koulutusyhteistyöhön TAKKin kanssa. Kolmikantaisessa sopimuksessa ELY-keskus ja Innolink Staff Oy ostavat työvoimakoulutuksen TAKKilta.

Raskoneen tavoite on, että rekrykoulutuksen jälkeen kaikki osallistujat jatkaisivat heillä mekaanikkoina. Yritykseen jäävien on mahdollista syventää osaamistaan oppisopimuskoulutuksessa. Tänä syksynä Raskoneella on 15 rekrykoulutettavaa eri korjaamoilla.

– TAKKin raskaan kaluston mekaanikkojen RekryKoulutus vastaa hyvin Raskoneen tarpeita. Kouluttajat ovat ammattitaitoisia 
ja tuntevat meidät. Lisäksi he pitävät yhteyttä jokaiseen opiskelijaan ja kiertävät korjaamoilla varmistamassa, että työssäoppimisjaksot etenevät. Yhteistyö on avointa ja sujuvaa: tieto kulkee, kertoo henkilöstöasiantuntija Minna Nikkinen Raskoneelta.

Sopii myös alanvaihtajille

Raskoneelle tärkeintä on opiskelijan asenne ja motivaatio uuden oppimiseen.

– Autoalan osaaminen ja kokemus ovat plussaa, mutta koulutusmallissa voi olla myös alanvaihtajia. Koulutukseen pitää sitoutua ja ymmärtää, että sen aikana sekä opiskellaan tosissaan että tehdään oikeasti töitä, Nikkinen täsmentää.

– Asenne ja valmius tehdä työtä käsillä ratkaisevat. Alussa riittää, että opiskelija osaa valita oikeat sekä oikeankokoiset työkalut ja että ne pysyvät kädessä, jatkaa koulutuspäällikkö Ari Halmela TAKKista.

RekryKoulutukseen valittavan täytyy olla työtön työnhakija. Raskoneen mallissa Innolink hakee koulutukseen sopivat ehdokkaat, joista kukin korjaamopäällikkö valitsee korjaamolleen koulutettavat. Lopuksi TEtoimisto hyväksyy valitut. Koulutukset ovat opiskelijoille maksuttomia ja he saavat koulutusajalta työttömyyspäivärahaa korotettuna. Lähiopetuspäivien majoitus- ja matkakustannuksista vastaa yritys.

– Hienointa koulutuksessa on, että koulutettavat saavat jalan työnantajan oven väliin, toteaa kouluttaja Juha Vainio TAKKista.

Eri koulutuksista tukea toisilleen

Raskone on hankkinut TAKKista myös työnopastajakoulutusta.

– Työnopastaja on mekaanikko, joka perehdyttää uuden työntekijän korjaamon käytäntöihin, turvallisiin toimintatapoihin, työkalujen turvalliseen käyttöön sekä opastaa käytännön työtehtävissä, kertoo Nikkinen.

– Työnopastajien ansiosta rekrykoulutettavat pääsevät nopeammin sisään työpaikkaan ja oppivat turvalliset työtavat, Nikkinen jatkaa.

Raskoneen työntekijät ovat osallistuneet TAKKin autoalan kursseille, lupakoulutuksiin ja työpaikkaohjaajien valmennuksiin. Työpaikkaohjaajat toimivat myös rekrykoulutettavien työnjohtajina. Lisäksi yhteistyötä on tehty oppisopimuskoulutuksissa. 

Työturvallisuus edellä

RekryKoulutuksessa TAKK vastaa lähiopetuspäivistä sekä kokonaisuudesta ja yritys työssäoppimisjaksoista.

– Lähiopetusta on oltava 30 % koulutuksen kestosta. Raskoneen koulutettavat ovat lähiopetuksessa viiden päivän jaksoissa kerran kuussa, kertoo Halmela.

Vainion mielestä lähipäivien teoriaopetus antaa mekaanikon työhön hyvän lähtötason, jota voi jatkossa syventää perus- ja ammattitutkinnolla.

– TAKKissa käydään läpi tärkeimmät asiat mm. tekniikasta, huollosta, sähköstä ja hydrauliikasta. Keskitymme niihin valmiuksiin, joita yleisimmissä töissä tarvitaan, Vainio listaa.

Sekä Vainio että Nikkinen pitävät työturvallisuutta tärkeänä.

– Ymmärrys turvallisista työtavoista pitää olla hallussa, jotta voi lähteä työssäoppimisjaksolle, Nikkinen korostaa.

– TAKK on Suomen suurin raskaan kaluston mekaanikkojen kouluttaja. Valttikorttimme on sähkö- ja hydrauliikka-alan oppimisympäristö, jossa töitä voi käytännössä harjoitella, toteaa Halmela.


Raskone Oy

• 1994 perustettu hyötyajoneuvojen korjaamoketju
• 19 korjaamoa 18 paikkakunnalla
• työntekijöitä 470, joista 300 mekaanikkoja
• asiakkaat erikokoisia yrityksiä, myös yksityisiä
• omistaja 3/2018 lähtien suomalainen Lease Group Oyj

Rekrykoulutus

• räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin
• antaa opiskelijalle pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työhön
• koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen
• työnantaja ja TE-hallinto rahoittavat koulutuksen, opiskelijalle maksuton
• työnantajan osuus 30 % kustannuksista

Työnopastajakoulutus

• soveltuu yrityksille toimialasta riippumatta
• työnopastuksella uusi työntekijä oppii tekemään työnsä nopeasti, oikein ja turvallisesti → virheet vähenevät, tuottavuus paranee ja laatu pysyy vakiona
• työnopastajaksi soveltuu henkilö, joka osaa työn ja jolla on innostunut asenne
• työnopastus helpottaa johdon painetta uusien työntekijöiden aloittaessa
• koulutukseen kuuluu työnohjausprosessin tukimateriaalin tuottaminen
• pääpaino työssäoppimisessa


Lue lisää