Urabooster-valmennuksesta potkua välivuosiin

Uusista ylioppilaista yli 70 prosenttia jäi ilman jatko-opiskelupaikkaa vuonna 2016. Syynä voi olla esim. heikko ylioppilastodistus tai vaikeapääsyinen ala. Vuoteen 2020 mennessä todistusvalinnasta tulee pääasiallinen väylä korkeakoulutukseen. Heikolla ylioppilastodistuksella on jatkossa entistä vaikeampi päästä jatko-opintoihin.

Tampereella haasteeseen etsitään ratkaisua moniammatillisena yhteistyönä. Urabooster-koulutuksen valmistelussa ovat olleet mukana Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut, Tampereen lukiokoulutus ja Tampereen aikuislukio sekä Pirkanmaan ELY-keskus ja TAKK, joka toimii koulutuksen koordinaattorina ja toteuttajana.

- Urabooster-koulutus on kiinnostava uusi avaus. Siinä lähdetään ottamaan moniammatillisesti koppia välivuosilaisista, kertoo Tampereen lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio.

- Uusi lukiolaki on luonnosvaiheessa, ja siihen on kirjattu jatko-ohjausvelvollisuus. Lakiluonnoksen mukaan lukioiden on tarjottava jatko-ohjausta niille ylioppilaille, jotka eivät ole päässeet jatko-opintoihin.

Urabooster-koulutus onkin nostettu Tampereen lukiokoulutuksessa erityisen arvioinnin kohteeksi tänä vuonna. Sama konsepti sopisi Suonion mukaan toteuttamaan uuden lain mukaista jatko-ohjausvelvoitetta.

Tampere edelläkävijänä

Urabooster-koulutus on suunnattu välivuottaan viettäville ylioppilaille. Siinä edetään yksilöllisesti opiskelijan tilanteen, tarpeen ja tavoitteiden pohjalta. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden etsiä omaa alaa, jos sitä ei vielä ole löytynyt tai valmistautua jatko-opintoihin. Tavoitteena voi olla tutustuminen eri ammattivaihtoehtoihin ja -aloihin tai valmistautuminen ja preppaus korkeakoulun pääsykokeisiin. Koulutuksessa on myös mahdollisuus korottaa lukionumeroita, mikä parantaa jatko-opintoihin pääsyä.

Koulutuksen aikana suoritetaan yksi tutkinnon osa nuoren omiin suunnitelmiin sopivasta ammatillisesta tutkinnosta.

- Rakennus- tai teknologia-alan tutkinnon käytännön osaaminen tukee insinöörin urasta kiinnostuneita ja vastaavasti liiketalouden tutkinnon osa tulevan tradenomin tai kauppatieteilijän urapolkua, kertoo koulutuksen suunnittelussa mukana ollut TAKKin yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen.

Jos pääasiallinen jatkosuunnitelma, esimerkiksi korkeakoulupaikka, ei heti toteudu, on mahdollista jatkaa ammatillinen tutkinto loppuun.

Oma ohjaaja nuoren tukena

Pilottikoulutukseen valittiin mukaan 20 nuorta. Ryhmä aloitti maaliskuussa 2018. Viime vuoden ylioppilaat Henna Repo ja Jesse Stenroth ovat mukana ensimmäisessä koulutuksessa.

- Olen saanut koulutuksesta hyvin tukea opiskelupaikan hakemiseen. Pääsin tutustumaan myös muihin alavaihtoehtoihin, ja niistä on muotoutunut varasuunnitelmia, kertoo Stenroth, jonka päätavoitteena ovat tietotekniikan opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla.

Repo on lukion jälkeen ehtinyt tehdä mm. siivoustöitä ja puhelinmyyntiä sekä opiskella avoimessa yliopistossa. Hän lähti hakemaan koulutuksesta apua ammatinvalintaan.

- Liiketalousala kiinnostaa, mutta en tunne alaa kovin hyvin. Halusin saada paremman käsityksen alasta ja sen ammattivaihtoehdoista.

- Alustava suunnitelmani on koulutuksen aikana vahvistunut, ja tavoitteeni on päästä opiskelemaan liiketaloutta ammattikorkeakouluun joko Tampereelle tai Hämeenlinnaan.

Pilotti saa jatkoa

Jokainen opiskelija saa koulutuksessa oman vastuuohjaajan, joka tukee jatkosuunnitelmien tekemisessä ja vaihtoehtojen selvittämisessä. TAKKin opinto-ohjaaja Anni Nivan mukaan osalla opiskelijoista tavoitteet olivat alusta asti selkeinä mielessä, osa taas kaipasi enemmän tukea tulevan suunnitteluun.

Pilottikoulutuksen kokemusten perusteella koulutuksen sisältöä ja toteutusta kehitetään eteenpäin. Seuraava koulutus on Armi Hyvösen mukaan tavoitteena käynnistää elo-syyskuussa.

- Aika on lakiluonnoksen näkökulmastakin otollinen Urabooster-koulutukselle. Tampereella toteutetaan jo ennakoivasti lakiluonnoksen velvoitteita ja saamme kerättyä kokemuksia tulevaan, Jorma Suonio summaa.

- Koulutusmallia voidaan hyvin tarjota malliksi muillekin alueille.


Urabooster-koulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden, Tampereen lukiokoulutuksen ja Tampereen aikuislukion sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Toteutamme vastaavia palveluja esim. työ- ja elinkeinohallinnolle ja kaupunkien työllisyys- ja sosiaalipalveluille. Lisätiedot TAKKin yrityspalvelusta

Lue lisää työyhteisö- ja työurakoulutuksista

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!