Vastuullisuus TAKKissa

Vastuullisuuden perusteet on kirjattu TAKKin vastuullisuusohjelmaan 2030. Vastuullisuusohjelma perustuu TAKKin strategiaan sekä YK:n Agenda 2030 -tavoitteisiin, joista on valittu neljä toimintamme kannalta keskeisintä.

TAKKin vastuullisuuden perusta

  • Laadukas koulutus ja elinikäiset oppimismahdollisuudet ovat TAKKin perustehtävä (4).
  • TAKK on turvallinen työ- ja opiskeluympäristö kaikille (8).
  • Yhtäläiset mahdollisuudet ja tasapuolinen kohtelu (10).
  • Kestävät hankinnat ja jätteiden määrän vähentäminen. Kestävä kehitys osana koulutuksia (12).

TAKKin vastuullisuuspolku

Vastuullisuuspolkuun kiteytyy vastuullisuustyömme tähänastiset askeleet, tavoitteet ja perusta. Vastuullisuusmatkaa on TAKKissa tehty yli 60 vuotta.

 

TAKKin vastuullisuuden painopisteet

Jatkuva oppiminen ja yritysyhteistyö

→ joustavat polut

→ kestävä osaaminen muuttuvan työelämän vaatimuksiin

→ kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot

→ laadukkaat ja turvalliset oppimisympäristöt.

Osaava ja hyvinvoiva TAKKilainen

→ ammatillinen osaaminen

→ vastuullisuusosaaminen

→ hyvinvointi ja elämänlaatu.

Tampereen rakentaja ja kumppanuudet

→ alueellisiin erityispiirteisiin vastaaminen

→ vastuullinen tilauskoulutus

→ hyvä hallinto ja vakaa taloudellinen pohja

→ energiatehokkaat tilat.


Ajankohtaista vastuullisuudesta