Kestävät energiaratkaisut

Toteuttaja

TAKK

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista kestävien energiaratkaisuihin liittyen. Kestävillä energiaratkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmiä, erilaisia lämpöpumpputekniikkaan perustuvia ratkaisuita, energiavarastoja sekä hybridienergiajärjestelmiä ja näihin liittyvää automaatiota.

Hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista ja tietoa kestävien energiaratkaisuiden parissa työskenteleville henkilöille, kuten asentajille ja järjestelmien huoltajille sekä myyjille ja markkinoijille. Tavoitteena on parantaa alalla työskentelevien osaamistasoa eri järjestelmien soveltuvuudesta, käytännön toiminnasta sekä niiden hyödyistä ja rajoituksista.

Hankkeessa toteutetaan käytännön koulutusta laitteistojen asentajille ja huoltajille, jossa keskitytään mm. erilaisten ratkaisuiden ja laitteiden tekniikkaan, käytön opastukseen ja tukeen asiakkaalle sekä alaan liittyvään säätelyn. Myyjille, markkinoijille ja palveluiden kehittäjille järjestetään hankkeessa koulutuskokonaisuus, joka keskittyy vastuulliseen myyntiosaamiseen, järjestelmien etuihin ja rajoitteisiin sekä kestävien energiaratkaisuiden palvelutarjonnan kehittämiseen.

Koulutukset järjestetään vuosien 2024 ja 2025 aikana.

TAKKin yhteyshenkilö

Leván Rauno
kouluttaja
Puh. +358447906577
Energia ja ympäristö
Lähetä viesti