SOL, Merja Oljakka:
”Koulutusvaatimukset kasvavat siivous- ja kiinteistöpalvelualalla”

SOL Palvelut Oy tiivisti yhteistyötään TAKKin kanssa kolmisen vuotta sitten. Yritys on hyödyntänyt muun muassa TAKKin palvelumuotoilukoulutusta. Johtaja Merja Oljakka kertoo arvostavansa TAKKin palvelualan neuvottelukunnan toimintaa.

- Siellä pääsemme suoraan vaikuttamaan koulutustarjontaan. Asiakkaiden vaatimukset esimerkiksi asiakaspalvelutaitojen suhteen kasvavat ja TAKK on tarjonnut ketterästi uusia ratkaisuja. Myös muiden yritysten mielipiteiden kuuntelu on tärkeää, Oljakka kertoo.

Varsinkin siivous- ja kiinteistöalalla tarvitaan uusia työntekijöitä sekä uutta osaamista.

- Tulevaisuudessa työntekijöiden monimuotoisuus ja erilaisuus on otettava entistäkin paremmin huomioon. Porukka kansainvälistyy, eikä yhteistä kulttuuri- ja kielitaustaa välttämättä ole. Digitaitoja ja kieli- ja talous- sekä palvelumuotoiluosaamista tarvitaan entistä enemmän joka paikassa, Oljakka luettelee tulevaisuuden koulutustarpeita.

Avainasemassa on uusia työntekijöitä ohjaavien työpaikkaohjaajien, palveluohjaajien tai tutoreiden ja esimiesten kouluttaminen.  

- Robotiikka lisääntyy ja kiinteistöissä mennään kohti elinkaariajattelua, jolloin henkilöstön pitää ymmärtää rakennusten elinkaarta. Asiantuntijaosaamista vaaditaan erityisesti kohdevastaavilta ja palveluohjaajilta, jotta he pystyvät ohjaamaan toimintaa ja käymään keskusteluita asiakkaiden kanssa, Oljakka kertoo.

- Lisäksi joka tasolla tarvitaan talousosaamista, jotta toiminta on kannattavaa. Palvelumuotoilu- ja lean-taidot ovat myös hyödyllisiä.  Jokainen on paras oman työnsä kehittäjä ja siinä koulutus auttaa.

Merja Oljakka on mukana TAKKin palvelualan neuvottelukunnassa.