Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalalla työskennellään eri-ikäisten ihmisten ohjaamistehtävässä, esim. lastenhoitajana päiväkodissa, ohjaajana iltapäiväkerhossa tai koulussa. Alalla tarvitaan yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kasvatus- ja ohjausala TAKKissa

Kiinnostaako kasvatus- ja ohjaustyö eri ikäisten tai tukea tarvitsevien parissa?

Tervetuloa kasvatus- ja ohjausalan maailmaan, jossa jokainen päivä tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään!

Kasvatus- ja ohjausalan koulutukset antavat sinulle valmiuksia ymmärtää, ohjata ja tukea yksilöitä eri elämäntilanteissa. Näissä koulutuksissa voit syventyä lasten ja nuorten kasvatukseen, koulunkäynnin ohjaukseen tai erityisryhmien tukemiseen. Ala kaipaa uusia työntekijöitä, tule mukaan rakentamaan parempaa tulevaisuutta!

Kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille tarjoamme erilaisia täydennyskoulutuksia, joilla voit syventää ja päivittää osaamista esimerkiksi neuropsykiatrisista piirteistä, esihenkilötyöstä tai turvallisuudesta.

Opiskelijaksi soveltuminen ns. SORA-laki

Ns. SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi hakevaa pyydetään arvioimaan omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon hän on hakeutumassa. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää hakijaa toimittamaan lääkärin arvio terveydentilasta ja toimintakyvystä suhteessa tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Tutustu näihin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä:
Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku

Kasvatus- ja ohjausalan koulutukset

Kuivamäki Mari
koulutuspäällikkö
Puh. +358447906385
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala
Lähetä viesti
Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!