Apteekkeihin myynti- ja markkinointiosaamista

- Lähdin mukaan mielenkiinnosta, halusin työhöni uutta sisältöä, kertoo Lielahden apteekin farmaseutti Susanna Kontro hakeutumisestaan myynnin ammattitutkintokoulutukseen, jolla haettiin apteekkeihin myynti- ja markkinointiosaamista.

Tavoite toteutui: työnkuva laajeni, kun koulutuksen myötä Kontrosta tuli kampanjaryhmän jäsen ja markkinointi linkittyi tiiviimmäksi osaksi omaa työtä.

Täsmäosaamista apteekeille

Myynnin ammattitutkintokoulutus käynnistettiin Hämeen apteekkariyhdistyksen aloitteesta, ja se suunniteltiin yhteistyössä TAKKin liiketalousalan kanssa ja järjestettiin oppisopimuksella. Koulutuksella vastattiin apteekkien haluun kehittää henkilöstön myynti- ja markkinointiosaamista.

Tärkeä osa koulutusta oli vertaistuki. Koulutus tarjosi hyvän tilaisuuden jakaa kokemuksia kollegoiden kanssa ja kuulla, kuinka muualla toimitaan. Mukana oli mm. farmaseutteja, kosmetologeja ja teknisiä työntekijöitä Pirkanmaan ja lähialueiden apteekeista.

- Alussa opiskelijoilla tuntui olevan niin sanotusti pallo hukassa, hymyilee apteekkariyhdistyksen puheenjohtaja, Koskikeskuksen apteekin apteekkari Pekka Brander.

- Kun opiskelijat huomasivat, että koulutus linkittyykin tiiviisti käytäntöön ja omaan työhön, alkoi tapahtua ja into vain kasvoi loppua kohti.

Koskikeskuksen apteekista koulutukseen osallistui kaksi työntekijää. Työnantajan näkökulmasta koulutuksesta onkin Branderin mukaan pelkkää positiivista sanottavaa.

- Kouluttaja Päivi Ohvo perehtyi alkuun perusteellisesti apteekkialan erityispiirteisiin ja osasi ottaa ne hyvin huomioon opetuksessa.

Kokemukset koulutuksesta olivat niin hyviä, että tänä syksynä käynnistyi uusi koulutus.

Kartoituksesta eväät markkinointiin

Koulutuksen alkuvaiheessa jokainen opiskelija toteutti omassa apteekissaan toimintaympäristön kartoituksen. Sen avulla haettiin mm. markkinoinnin painopisteitä. Kontrolle kartoituksessa selvisi mm. se, että Lielahden apteekin asiakkaat tulevat laajalta alueelta, joten markkinointiakin on järkevää suunnata laajemmalle.

- Toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia on tärkeä seurata koko ajan ja reagoida muutoksiin aktiivisesti, Kontro huomauttaa.

Kontron mukaan oli hyvä, että uutta osaamista pääsi jakamaan omassa työyhteisössä. Koulutuksen myötä uusittiin ohjeistuksia ja otettiin käyttöön uusia, mm. perehdytykseen liittyen. Myyntiin ja markkinointiin saatiin uutta potkua.

- Olen kiitollinen työnantajalle, että pääsin mukaan koulutukseen, ja sain jakaa uutta osaamistani työpaikan hyväksi eikä se jäänyt vain omaksi pääomakseni.


Lue lisää liiketalouden ja kaupan alasta